BkkBanker - StockBlogs.se

Kategori: BkkBanker

Equity Analysis: Art or Science?

This post was originally published here. In equity analysis, there are those who prefer the data and those who prefer the story. The logicians, the storytellers, and then people in the middle. Two Types of Equity Analysts There are equity analysts who let the data show them the way. They read charts and trends and decide Läs mer

Introducing the Valuation Master Class

Utav er som läser min blogg här på Trade Venue vet jag ej hur många som känner till att vi startade en Valuation Master Class online förra året. Valuation Master Class består av 5 moduler och ger praktisk erfarenhet i att värdera bolag. I nuläget har vi en bit över 200 medlemmar runtom i världen som befinner Läs mer

The S&P 500 Will Gain 20% This Year | Recency Bias

How to recognize recency bias “The S&P 500 will gain 20% in the first year of the new Millennium!” said the yuppie analyst to an impressed journalist while sipping champagne and chewing on a lobster tail. Except, the yuppie analyst was dead wrong in this prediction; the S&P 500 fell 10% in the year 2000. Läs mer

Återhämtningen i global försäljningstillväxt har just börjat

  Mer än 16.000 icke-finansiella företag över hela världen visar en stark intäktsutveckling Denna trend har just börjat och kan fortsätta i ytterligare 12-24 månader, vilket skulle vara positivt för aktiemarknaden 2018   OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN Läs mer

Globala fundamenta kan fortsätta vara starka

  Baserat på vår bottom-up aggregering av 16 200 icke-finansiella företag listade över hela världen Företagen har varit långsamma på att expandera sina tillgångar, till skillnad från tidigare aktiemarknadsboomtider   OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER Läs mer

Kina hade bäst avkastning i Asien under 2017

  Kina H-aktier hade bäst avkastning 2017, upp 51% Många asiatiska marknader såg högre USD-avkastning iom att dollarn sjönk Relativt låg avkastning i Malaysia räddades av en starkare ringgit, USD-avkastningen var över 20%​   OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE Läs mer

Diversifiering av risk innebär också att ge upp avkastningspotential

  Diversifiering är en balansakt Genom att äga 10 aktier i Asien har du minskat 64% av den företagsspecifika risken, men också 59% av avkastningspotentialen Med större portfölj blir det svårare att slå index     OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL Läs mer

Unga kommer snart att driva på tillväxten i Indien, Indonesien, Pakistan och Filippinerna

  Kina har nu den största arbetskraften, men Indien har fler unga som kommer bli en del av arbetskraften så småningom Relativt rika Korea, Hong Kong och Singapore står inför åldrande befolkning, potentiell risk för mindre rika Thailand     OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER Läs mer

Indien växer dubbelt så fort som Kina

  Indien växer två gånger så snabbt som Kina Över genomsnittlig tillväxt i Afghanistan, Pakistan, Filippinerna och Korea Thailand har den svagaste befolkningstillväxten, i Japan krymper dock befolkningen     OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN SOM FORMELLA REKOMMENDATIONER Läs mer

Majoriteten av länderna i Asien har utrymme att öka BNP per capita innan befolkningen åldrats

  Lilla Singapore och Hong Kong har högst BNP per capita Kinas BNP per capita är imponerande givet den stora befolkningen Indien har möjlighet att expandera BNP per capita i årtionden     OBSERVERA: INNEHÅLLET I DEN HÄR TEXTEN ÄR ENDAST AVSEDD SOM INFORMATION. INNEHÅLLET ÄR INTE REKOMMENDATIONER ELLER INVESTERINGSRÅD. LÄSAREN SKALL EJ SE TEXTEN Läs mer