Cornucopia? - StockBlogs.se

Kategori: Cornucopia?

SMHI varnar för fint väder

“Tag spjärn. Sommaren kommer.” – lord Edward KärvI äkta svensk anda går nu SMHI ut och varnar för att det kan bli fint väder, så kallat uppehållsväder, dvs avvikelse från det vanliga vädret. Eller meddelar att det kan komma en Läs mer

Sjukvården i glesbygden hotas av vårdmomsen

Sedan första juli måste vårdföretagare betala icke avdragsgill moms på inhyrd personal, medan landstingets sjukvård slipper detta. Konsekvensen ser ut att bli att sjukvården på främst landsbygd och glesbygd tvingas lägga ner, då de inte kan ta kostnadsökningen för personal Läs mer

Nej, krympflation påverkar inte inflationen

I dagarna har SvD uppmärksammat krymplationen, dvs att företag inom främst livsmedel minskar förpackningarnas storlek (dryck) eller vikt (övrigt), men bibehåller priserna. Detta påverkar dock inte nödvändigtvis KPI. Kort repetition av inflationsberäkningarna nedan.Full rulle på ICA Kvantun Kungsmässan i Kungsbacka.Det Läs mer