Cornucopia? - Sida 2 av 185 - StockBlogs.se

Kategori: Cornucopia?

Inflationsjusterade bostadspriser Sverige februari 2019

Inflationsjusterat fortsätter bostadspriserna att falla i Sverige. Nedan följer grafer för Sverigeindex, Sverige lägenheter och Sverige villor.”Det finns ingen bostadsbubbla och bostadspriserna stiger alltid över tiden”. Inflationsjusterade huspriser (villor) i Stockholm från 1875 till 2018. Data: Riksbanken, SCB, Valueguard.Historiskt pendlar bostadspriserna Läs mer

Valueguard: Lägenhetspriserna steg i storstäderna – ner i mellanstora svenska städer

Valueguard rapporterar att deras kvalitetsjusterade lägenhetsprisindex steg under februari i landets storstäder, men föll i mellanstora svenska städer. Säsongsmässigt var detta en nedgång. Villapriserna föll i Stockholm och Göteborg. Lägenhetspriserna i Stockholm följer fortfarande månad för månad kraschen på 90-talet.Medelpriser Läs mer

Diversifiering av likvider bort från kronan

När det gäller att flytta bort likvider från svenska kronan är det absolut enklaste för annat än småpengar att välja utländska räntefonder. Mixen av avkastnings- och riskkrav på räntefonderna beror förstås på din egen riskprofil och jag har inga särskilda Läs mer