Enkidus hus - StockBlogs.se

Kategori: Enkidus hus

Förehavanden Mars.

Så hava Mars månad tillryggalagts. Enkidus husbonde har som vanigt varit ute och rest i vida världen och detta innebäro också städses som vanligt äro att eders Enkidu må medfölja i dennes resande.Ännu ett blogginlägg om de förehavanden som ombesörjts af Enkidu under det tredje tolftedelsåret som avverkats, specifikt vilka förvärv respektive avsalu som ombesörjts;Svolder Läs mer

Så hava Februari månad allaredan tillryggalagts. Enkidus husbonde har varit ute och rest i vida världen och detta innebäro städses att Enkidu må medfölja i resandet, därav denna senfärdiga inlaga. Enkidu blevo ju enkom skapad af gudarna för att behaga sin husbonde. Februari äro årets kortaste månad. Enkidu erinrar sig de gyllene åren, då det Läs mer

Castellum

Så har Castellums rapport äntligen dumpit ned i Enkidus skrivelsebehållare (skrivelsebehållare? Enkidu har väl ingen skrivelsebehållare?). Frakttjänsterna om Ur äro icke skyndsamma. Många dugliga bloggare har redan noggrant dissikerat skrivelsen af Castellum och Enkidus vetande inom denna konst äro ytterst begränsad. Man och Kvinna kunno syna dessa goda utlåtanden exempelvis på de här lokalena;Molekylär ekonomi: Läs mer

Stilla Sinnet!

Salve!I samtiden stormar det hårt på de sju aktiehaven. Enkidu sitter dock lugnt i Ziusudraskeppet, men ämnar att komplimenteringsköpa i de fall där kursen synnerligen omotiverat plumsa alltför överhövan!Eders,Enkidu

Förehavanden Januari

Så hava Januari allaredan tillryggalagts. Huset är numer sanerat från skadliga tomtar och grannen hart när utslängd. Mörkret är städse alltfort skäligen för mörkt vid sovupphörelsen, men en förtröstan om en snar knoppningstid skall uppenbara sig, består fylligt! Dags för ett tämligen hårfint blogginlägg om de pekunjära förehavanden som ombesörjts af Enkidu under den första Läs mer