Pengabingen - StockBlogs.se

Kategori: Pengabingen

Två nya köp i utdelningsportföljen

Idag och igår har jag tagit in två nya innehav i utdelningsportföljen. I utdelningsportföljen investerar jag i utdelningsaktier, utdelningsportföljen ska i framtiden täcka familjens fasta utgifter. Målet för 2020 är att utdelningsportföljen ska ge 8000 kr i utdelning, med tanke Läs mer

Nytt inköp: Mastercard

Idag har jag köpt in en aktie jag haft koll på under en längre tid, Mastercard. Mastercard har idag sänkt sin intäktsprognos för året på grund av Coronaviruset. Man nämner bland annat minskat resande som en orsak och aktien faller Läs mer