Kärlekssjuka

Under 1600-talet kom olycklig kärlek att betraktas som en farlig åkomma, som i värsta fall tog livet av den drabbade. Självklart handlade detta om kärlek till en person av det motsatta, eller detsamma, könet och inte till ett bolag. Under Läs mer