Boeing Company - StockBlogs.se

Boeing Company

Investor Q3 2018

Investor, det svenska stor-investmentbolaget som verkar som en bred Sverige-fond i mångt och mycket, rapporterade idag. Det s.k. justerade substansvärdet uppgick nu till 550 kr/aktie. Det justerade substansvärdet är det ”nya” sättet för Investor att rapportera då man marknadsvärderar även Läs mer

Saab får del av megaorder

Saab är ett globalt högteknologiskt företag som erbjuder produkter, lösningar och tjänster till militärt försvar och samhällssäkerhet.Bolaget är indelat i sex affärsområden:Aeronautics – Produktion och försäljning av luftburna system med tillhörande delsystem till försvarskunder och kommersiella rymdfartsindustrier, samt produktion och Läs mer