Årsavslut 2018

Bruttoutdelning för 2018 blev ca 146 000 SEK en ökning på ca 46 000 SEK jämfört med 2017. Under 2019 är målsättningen att bruttoutdelningen skall överstiga 170 000 SEK. De största innehaven vid årsskiftet: Briox 6,3% Sampo 5,1% Nordea 4,8% Läs mer