Wendel Group – En välsmakande croissant?

315 års historik som bolag! Jag skriver det igen: 315 års historik som bolag, där de första 273 åren var fokuserade på stålsegment och industri, och de resterande även har tagit in bank och finans. Lägg därtill att det är familjeägt, Läs mer