Daimler AG - StockBlogs.se

Daimler AG

Central Asia Metals

Tesla var, och är fortfarande till stor del, bolaget som går i bräschen för elektriska fordon, såsom bilar och lastbilar. Övriga företag, såsom BMW och Daimler, har de senaste åren insett att detta är framtiden och har även de hakat Läs mer

Har konjunkturen toppat ?

Tittar man igenom konjunkturinstitutets rapporter så verkar det som att konjunkturen toppat nu och vi kommer se en avmattning under nästa år. Kanske är högkonjunkturen över för denna gång? I sådana fall kan vi räkna med fallande aktiepriser inom kort. Läs mer

Veckans Topp 3 – Lyx lockar

Det går tungt för indexet sällanköpsvaror. Vi plockar ut klädbolagen och kollar status just nu. Samtidigt går trenden över mot lyxkonsumtion, mer om just detta i veckans topp 3.  Sällanköpsvaror går tungt I grafen ovan ser du indexet sällanköpsvaror sedan Läs mer

Uppdatering Utdelningsportföljen – Investor 12,8%

 I Utdelningsportföljen finns alla aktier som jag har i de olika kontona ISK och KF för de utländska innehaven. De fem största bolagen täcker hela 51,4% av portföljen och de är Investor, Castellum, Bravida, Hufvudstaden och Atrium Ljungberg. Läs mer