Undvik Eniro är fortsatt mitt standardråd till de som frågar

Läsarfråga: Jag fick utbyteserbjudanden från Eniro Pref som innebär att de som äger preferensaktier byter dessa mot stamaktier. Detta behövs om jag förstått rätt för att genomföra en rekapitaliseringsplan. Jag vet inte hur jag ska agera för att rädda mitt investerade Läs mer