M&G Multi Asset-team – Fördelarna med att investera globalt

M&G Multi Asset team anser att en global inriktning ger investerarna möjlighet att: Förbättra investeringsmöjligheterna avsevärt Diversifiera sin investeringsportfölj Vara flexibla och ändra tillgångsallokeringen om och när olika möjligheter och risker uppkommer Följa med i utvecklingen i en alltmer globaliserad värld Varför globalt? Människor känner sig trygga med det som är välbekant. Att investerare letar Läs mer