Högkullen Pref - StockBlogs.se

Högkullen Pref

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden preferensaktie

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden noterar sin preferensaktie på First North och första dagen för handel med den är 12/10 2017.Bolaget är bara något år gammalt och inriktar sig på samhällsfastigheter. De senaste oblligationerna bolaget gett ut är på en ränta om Stibor 3M + 7 procent vilket ger en god bild av räntemarknadens syn på bolaget.Med Läs mer

Preferensaktierna med högst direktavkastning

Har under söndagsmorgonen sammanställt en lista på de olika preferensaktierna eller “preffarna” som finns på marknaden just nu. Samtliga siffror och procentandelar är baserade på senast rådande kurs i bolagen, färskare kan det alltså inte bli. Har nog fått med de allra flesta bolagen men har givetvis glömt någon stackare och valt att utesluta några Läs mer

Svenska Aktier som delar ut Kvartalsvis

Alla utdelningsaktier är inte exakt likadana så det finns lite olika alternativ som man kan kika på om man vill bygga en utdelningsmaskin. Beroende på syftet med ens utdelningsmaskin så kan det vara lockande att få utdelningarna oftare än en gång per år. Därför så har jag sammanställt ett gäng svenska aktier som delar ut kvartalsvis. Läs mer

Uppköpserbjudande Högkullen preferens

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har förvärvat alla onoterade stamaktier i fastighetsbolaget Högkullen vars preferensaktie är noterad på First North.I samband med detta uppköp är de tvungna att lägga ett budpliktsbud på preferensaktierna och det har de nu gjort.32 spänn per preferensaktie eller en ny preferensaktie i Samhällsbyggnadsbolaget.Inga konstigheter i detta. Vid en eventuell inlösen är inlösenbeloppet Läs mer