Lerøy Seafood Group - StockBlogs.se

Lerøy Seafood Group

Aktiva case och backtrading

Ibland är det kul att gå tillbaka och utvärdera tankegångar och resonemang när man investerar, speciellt i köp man gjorde och inte gjorde. För den som vill investera aktivt och lyckas bra är det en bra egenskap, speciellt om man Läs mer

Norsk fiskodling

Lundaluppen publicerade nyligen ett inlägg om norsk fiskodling i allmänhet och Lerøy Seafood i synnerhet. Till de saker Lundaluppen tar upp i sitt intressanta inlägg tycker jag man kan lägga de insatser som görs för att utveckla kunskap om laxodling. Läs mer