Facebook Luleå – 100 MSEK i bidrag plus 160 MSEK i stöd om året – gav 44 jobb

Facebooks etablering i Luleå fick över 100 miljoner kronor i investeringsstöd av alliansregeringen. Samtidigt slipper man också betala energiskatten vilket ger dem ett stöd på ca 160 MSEK om året. Allt detta för 44 jobb på driftsbolaget.Tack, Centerpartiet och Annie Läs mer