Läge för fastighetsfonder?

Som jag skrivit tidigare är det goda tider för fastighetsbolag just nu. Att vi kan förvänta oss låga räntor de kommande åren borde fortsätta gynna fastighetsbolagen.Den exponering mot fastigheter jag har i huvudportföljen är 5% i Castellum och nästan 10% i Läs mer