Raisio Vaihto-osake - StockBlogs.se

Raisio Vaihto-osake

Summering oktober

Då kör vi. Index stängde på 2,1% och min Anvanzaportfölj orkade bara med att prestera 0,72%. Men vad gör det om hundra år som jag brukar säga. Mitt intresse är mer relaterat till kassaflödet och under oktober månad trillade en Läs mer