Scandic Hotels Group AB - StockBlogs.se

Scandic Hotels Group AB

Genomgång likviditetesfonder – finns det penningmarknadsfonder utan företagspapper?

Den krympande svenska statsskulden och stigande börskurser har de senaste tio åren gjort att det inte längre går att investera i statspapper, då kapitalvolymen helt enkelt är för stor i förhållande till statsskulden. Istället har korträntefonderna tvingats köpa på sig Läs mer

Vilka bolag har sänkt utdelningen? (lista)

    Sänkt utdelning 2020   Bolag som hittills gått ut med informatiom om att de planerar sänkt utdelning (i vissa fall ända ner till noll:   Actic group Awardit BE group Beijer Alma Björn Borg Bufab Byggmax Capacent Cloetta Läs mer

Reflektioner efter gångna börsveckan

Börsen fortsätter att vara extremt svajig just nu. Vill därför fortsätta mina dagboksreflektioner för att kunna gå tillbaka i framtiden och dra lärdom av hur jag agerade under börsnedgången.Bör först understrykas att jag är en mikrosnubbe rakt igenom. Jag tittar Läs mer