Telia Company - StockBlogs.se

Telia Company

Redovisningstajm

Lösen mars. Dags för redovisning av resultat på derivattransaktioner. Revisorsgenen har varit stark i mig, så det är relativt fin kvalitet på data. Data är delvis anonymiserat/summerat, det är väl mest för att inte hamna i någon sorts trubbel med Läs mer

Pre-lösen

Senaste tiden har kännetecknats av en i huvudsak stark börs. Vissa enskilda undantag, både i form av rapporterande bolag samt nyheter som påverkat sektorer och sektorer som sedan tidigare stått lite grann i skottlinjen på grund av allmänekonomisk skepticism.Lyckligtvis har Läs mer

Lösen

Februari-lösen har passerat. Den här gången hade jag färre positioner än jag tänkte mig, missade de lägen som faktiskt fanns under månaden så här när man tittar på det i efterhand. Tråkigt när det händer. Utfallet hade kunnat bli betydligt Läs mer