Telia Company - StockBlogs.se

Telia Company

Pre-lösen

Börsen trippar på i sidled. Det är något som normalt är positivt för min intjäning. Så här två veckor kvar till lösen ser det hyggligt ut.Som vanligt gnetar jag på med Telia – världens bästa aktie att ställa på. Där Läs mer

Lösen

Julilösen passerar. Vilken succé. De två kvarvarande positionerna gick fullt ut min väg med maxvinst. Totalt cirka 7,700 i erhållna premier för juli, fyra stycken bolag. Årets resultat enligt tabellen nedan.Jag upprepar att  största delen av förlusten i aktie/strut är Läs mer