Tomra Systems - StockBlogs.se

Tomra Systems

Utdelningsvikt

Utdelningsvikt är ett praktiskt redskap för att hålla koll på hur sårbar portföljen är för sänkt eller utebliven utdelning i enskilda aktier.Utdelningvikt beräknas enklast genom att dividera utdelningen i en enskild aktie med portföljens totala utdelning. Jag använder min utdelningsprognos Läs mer

Portföljens utdelningstillväxt 9,8%

Portföljens utdelningstillväxt är nu checked och jag kan konstatera att mina 8 största innehav har höjt sin utdelning. Är väldigt belåten med den utvecklingen som då beräknas till ett snitttillväxt på 9,8% och då gör jag ett antagande på att Johnson&Johnson Läs mer

Känner mig som en åsna mellan två hötappar

På det glada 70-talet beskrev Warren Buffet sig själv med orden “I feel like an oversexed man in a harem”. Personligen känner jag mig själv snarare som åsnan mellan två hötappar. I korthet kan man säga att jag antagligen har Läs mer

Tankar kring eventuellt fortsatt börsnedgång

Den senaste tiden har jag ägnat en del energi åt att fundera över hur jag ska hantera en eventuell fortsatt börsnedgång. Min strategi är i utgångspunkt köp och behåll. Därför säljer jag inte aktier utifrån hur Mr Market agerar utan Läs mer