Han skapade världens mest kända index – Dow Jones Industrial

Dow Jones Industrial Average består av USA:s 30 mest tongivande bolag. Störst vikt i Dow Jonesindex har flygplanstillverkaren Boeing med cirka 9 procent. Näst störst är United Health Group med 7 procent följt av 3M med drygt 5 procents vikt. Den Läs mer