Walt Disney - StockBlogs.se

Walt Disney

Strategi i huvudportföljen

Om strategin i “huvudportföljen” som är den överlägset största portföljen har jag tidigare skrivit att den ska bestå av 85% aktier och 15% övrigt och att 10% ska utgöras av preferensaktier. Enligt min syn på preffar blir då aktieexponeringen ungefär 80%.Nu Läs mer

Månadsrapport augusti 2019

Jag tänkte återuppta mina månadsrapporter och på förekommen anledning så tycker jag att det är lämpligt att redogöra för värdeutvecklingen till och med augusti.Månaden har vara ganska volatil och den riskjusterade avkastningen i form av sharpekvot har sjunkit en del. Läs mer