Bitcoin vs guld i portföljen

Kategorier Kronorna

Bitcoin jämförs ibland med guld som en värdebevarare, en tillgång utan allt för stor korrelation med andra tillgångar. Bägge kan fungera antingen som investering eller som hedge mot kriser och inflation – eller både och.

Bloggen Kronorna tar en närmare titt på vilka likheter och skillnader som finns mellan guld och Bitcoin och hur dessa kan få plats i en bredare portfölj.

Guld vs Bitcoin – så populära är de

Guld har funnits i tusentals år. Bitcoin sedan 2009. Därför är det inte så konstigt att det är lite olika dynamik i hur de två tillgångarna ses av marknaden och av folk i allmänhet.

Bägge är populära, men det är stora skillnader i hur intresset sett ut över tid.

Tar vi en titt i Google Trends ser vi att intresset för guld bland svenska sökare ökat gradvis sedan 2004. Det är från det året det finns data. Se röd linje i grafen nedan.

Intresset för Bitcoin (blå linje) har kommit i stötar och har då varit explosivt – först ett par gånger 2013, sedan mot slutet av 2017 och slutligen mot slutet av 2020 med fortsättning under 2021.

Intresse för Bitcoin jämfört med guld

Likheter mellan guld och Bitcoin

Det är egentligen inte så konstigt att Bitcoin ibland jämförs med guld. De har flera saker gemensamt:

 • Det är inte en aktie, inte något företag – ingen verksamhet som kan generera en vinst
 • Därav – inga utdelningar
 • En begränsad tillgång – det finns en begränsad mängd guld i världen och antalet Bitcoins kommer aldrig att överstiga 21 miljoner
 • Kan inte gå i konkurs
 • Är oberoende av det monetära systemet – inga fiatpengar
 • Kan fungera både som investering och som hedge
 • Kontrolleras inte av någon centralmakt
 • Bägge är energikrävande att utvinna

Skillnader mellan Bitcoin och guld

Samtidigt finns det flera viktiga skillnader mellan kryptovalutor och guld:

 • Guld har flera tusen års historik medan Bitcoin kom så sent som 2009
 • Guld används av många centralbanker. Inte omöjligt att Bitcoin används av exempelvis Venezuela eller Iran men knappast av några demokratier (än i alla fall).
 • Volatiliteten är mycket högre i Bitcoin än i guld – priset svänger betydligt mer
 • Kryptovaluta kan inte konfiskeras på samma sätt som guld
 • Guld har viss användning inom industrin men det har inte Bitcoin
 • Guld bygger inte på teknik – Bitcoin bygger på blockkedjeteknik, något som har mängder med potentiella användningsområden
 • Det är inte så lätt att betala med guld på nätet (men det går) – Bitcoin används redan som betalmedel på flera ställen

Det finns alltså både likheter och skillnader mellan guld och Bitcoin. Det finns både fördelar och nackdelar för respektive. Listorna ovan innehåller dock i sig ingen värdering för eller emot endera tillgången utan är mer ett konstaterande.

Bitcoin och guld – investering eller hedge

Bitcoin och guld kan bägge ses som antingen en investering eller en hedge – eller både och.

Investering

Definitionen av en investering är att du satsar pengar på något för att du tror att det kommer att stiga i värde med tiden.

Om du tror att efterfrågan på Bitcoin och andra kryptovalutor kommer att öka och priset därmed stiga, ja då kan det ses som en investering.

En titt i en vinskalkylator visar hur förhållandevis lyckosamma investeringar som Amazon eller Apple knappt märks i jämförelse med värdeutvecklingen i Bitcoin de senaste åren. Hur det blir i framtiden vet vi givetvis inte, men historiken är än så länge stark om än volatil.

Samma sak gäller med guld – det kan också vara en investering – även om det knappast finns någon som räknar med den typen av dramatiska prisökningar i guldpriset som i Bitcoinpriset.

Det finns så kallade gold bugs som nästan stoiskt hävdar guldets fördelar framför andra investeringar och är konstant guld-bullish. Dessa har definitivt sina motsvarigheter i kryptosfären.

I en direkt jämförelse mellan Bitcoin och guld samt Stockholmsbörsen går det inte ens att se de två sistnämnda i grafen de senaste fem åren på grund av kryptovalutans starka utveckling:

Bitcoin som investering jämfört med guld

Svårt att argumentera att Bitcoin varit en dålig investering, men nog har det varit hög volatilitet alltid.

Hedge

En tillgång som inte korrelerar särskilt mycket med börsen kan också användas som en slags motvikt till andra investeringar, en hedge. Guld är en klassisk sådan tillgång. Kraschar börsen brukar guld klara sig. Blir det hyperinflation är guldets värde stabilt. Guldet står stabilt medan valutor svänger.

Samma argument används för kryptovalutor, speciellt Bitcoin. Oavsett om det är inflation, deflation, skenande räntor eller total kollaps på världsmarknaderna eller i världen ses Bitcoin som en möjlig fristad.

Huruvida kryptovalutan fungerar så i praktiken återstår att se då den än så länge inte utsatts för riktigt stora utmaningar. I ärlighetens namn har Bitcoin ännu inte kunnat bevisa sin stabilitet när det skakar på börsen. Så här såg det ut under mini-kraschen våren 2020 när Covid-19 tog världen med storm:

Bitcoin har hittills inte fungerat så bra som hedge jämfört med guld

Stockholmsbörsen backade över 30 procent men Bitcoin (gul linje) föll ännu mer. Guldet (blå linjer) var däremot ganska stabilt.

Stor skillnad i hur köparna ser på Bitcoin och guld

Slutligen finns det en skillnad mellan guld och Bitcoin och andra kryptovalutor som egentligen inte har med själva tillgången att göra – utan med köparna.

Det stavas: diversifiering.

Jag vågar påstå att personer som äger Bitcoin generellt sett är betydligt sämre på att diversifiera sina tillgångar och investeringar än vad personer med guld i portföljen är.

Visst finns det vissa inbitna goldbugs som har en stor del av sin förmögenhet i guld, men det lär vara ganska få svenskar som satsar hela sitt sparkapital på att köpa guld. Ofta får guldet vara ett av flera innehav i en välbalanserad portfölj.

För Bitcoin å andra sidan räcker det att kasta ett öga i medierapporteringen för att förstå att det finns en hel del folk som gått all-in de senaste åren. Lite på samma sätt som med Fingerprint Cards om du minns.

På samma sätt som att vissa guldfanatiker hävdar att det är lugnt att satsa allt på guld kan vissa Bitcoinanhängare nästan bli arga om man påpekar att det inte är så smart att satsa allt på kryptovaluta.

Häri finns en fara.

Varje typ av investering följer sin egen dynamik och logik, men den gemensamma nämnaren för allainvesteringar, utan undantag, är att de bör diversifieras. Det gäller aktier, fastigheter, guld och ja, även Bitcoin.

Hur mycket Bitcoin ska jag ha i portföljen?

Väljer du att vara del av kryptorevolutionen och är övertygad om att det blir en bra affär gör du alltså klokt i att ändå se det som en av flera investeringar.

Hur mycket Bitcoin ska man då äga? Det beror på vilken allokeringsstrategi du har.

I klarspråk handlar det om att bestämma hur stor del av portföljen varje innehav får uppta och hur du ska fördela olika typer av tillgångar. Med en allokeringsstrategi riskerar du inte att hamna i en situation där ett enda innehav står för en större del av din förmögenhet.

Om vi nu jämför Bitcoin med guld kan det vara intressant att titta specifikt på hur mycket guld man kan tänka sig ha i portföljen.

Enligt Oxford Economics kan det vara bra att låta 5 procent av portföljen bestå av guld. Det är ganska lite, men tillräckligt mycket för att ha en balanserande effekt på portföljen.

Andra väljer att ha betydligt mer guld. Den klassiska portföljallokeringen Golden Butterfly har exempelvis 20 procent. Vissa gold bugs hävdar att man ska ha minst 30 procent, men det är verkligen i överkant.

Bloggen Kronorna instämmer med de många ekonomer och sparekonomer som brukar rekommendera att ha minst 12 olika innehav i en långsiktig portfölj. Det ger en tillräckligt god riskspridning. Även om ett av innehaven mot förmodan tappar hela sitt värde sjunker värdet på portföljen då med maximalt drygt 8 procent.

Det finns givetvis inget ”rätt” eller ”fel” utan åter igen är det du som investerare som måste besluta vilken strategi du ska använda.

Så mycket Bitcoin kan du ha i portföljen

Samma råd gäller alltså för Bitcoin.

Följer du en ganska klassisk riskspridning med minst 12 innehav kan vart och ett motsvara drygt 8 procent av portföljens värde.

Med kryptovaluta som en mer konservativ hedge kan du kanske gå så lågt som 5 procent.

Ser du gärna att Bitcoin får en mer central roll i portföljen kanske det kan vara intressant att efterlikna Golden Butterfly med 20% av kryptovalutan, förslagsvis vid sidan av olika aktier men kanske även räntepapper och varför inte även guld?

Glöm inte att också balansera om portföljen i varje fall en gång om året.

Lite tråkigt kanske? Javisst.

Men bra och långsiktigt hållbara investeringar ska tyvärr vara lite tråkiga – oavsett om du investerar i aktier, guld, Bitcoin eller något annat.

Friskrivning: Bloggen Kronorna ger inga investeringsråd. Du bör själv göra din egen research kring Bitcoin, guld och andra investeringar innan du satsar pengar.

Lämna en kommentar