Elpriser 2023 vs året innan

Kategorier Kronorna

Vad kommer elen att kosta resten av 2023? Det är alltid svårt att sia om vad elpriset kommer att bli framöver. Vi vet med säkerhet vad det kostat tidigare. Att jämföra ger perspektiv och kanske en fingervisning om vad vi har att vänta oss, men samtidigt förändras förutsättningarna på marknaden.

I denna artikel tittar vi på elpriser 2023 (fram till och med augusti – det vill säga så långt vi har statistik) och jämför med föregående år. Vi resonerar också kring vad vi kan förvänta oss av elpriserna framöver.

Elpriser 2023 vs 2022

Nedan har vi tagit fram fyra diagram som visar elpriserna 2023 jämfört med året innan.

Vi har delat upp priserna efter de fyra elprisområdena i Sverige då det kan skilja en hel del på grund av flaskhalsar i elnätet. Under graferna kan du läsa en kommentar om hur vi hämtade data.

Elområde 1 ­– Luleå

Elpriser elområde 1

Elområde 2 – Sundsvall

Elpriser Elområde 2 – Sundsvall

 

Elområde 3 – Stockholm

Elpriser Elområde 3 – Stockholm

Elområde 4 – Malmö

Elpriser Elområde 4 – Malmö

Så hittade vi uppgifterna:

Siffrorna kommer från officiell elprisstatistik från Energimyndigheten via SCB. Vi valde att jämföra rörligt elpris då det bättre visar faktiskt pris hos konsument än elbörsens priser. Sedan finns förstås stor variation i praktiken mellan rörligt och fast pris. Det går att hitta bästa elavtal genom en jämförelsetjänst för elpriser.

Vidare valde vi priser för villa utan elvärme. Det kan skilja sig en del mellan hushåll (villa, lägenhet, samt storlek på hushållet), men till skillnad från elförbrukningen så är det inte någon enorm variation i elpriset mellan hushållstyper. Vanligtvis är det ungefär 20–30% skillnad mellan dyraste och billigaste snittpriset varje månad.

Kommentar till prisgraferna

  • Betydligt lägre elpriser hittills under 2023 i elområde 3 och 4 (södra delen av landet).
  • Slående lik prisutveckling i elområde 1 och 2 (men nej, graferna är faktiskt inte exakt lika).
  • I maj var det lägre pris jämfört med 2022 även i elområde 1 och 2 – i övrigt högre pris mot året innan.
  • Fallande pristrend januari – augusti 2023 i samtliga elområden.
  • Låga priser på runt 50 öre/kWh i samtliga områden under sommaren – dock långt ifrån bottenrekord på 15-20 öre/kWh som uppmätts under de senaste tio åren.
  • Låga priser under sommarmånaderna beror på en ovanligt regnig och blåsig sommar.
  • Förra året skenade priserna från augusti-september och framåt med dipp i oktober innan det tog ny fart igen.

Kommer vi att se skenande elpriser hösten 2023?

Om historien från förra året skulle upprepa sig blir det inte så kul. Hur vet vi vad som kan komma att hända? Det vet vi givetvis inte, men det finns två saker som kommer att påverka extra mycket:

Vädret

Vädret påverkar priset mycket. En mild vinter ger lägre priser på grund av mindre efterfrågan. Ett allt högre beroende av vindkraft och solkraft, vilka är väderberoende, innebär samtidigt att utbudssidan är svår att beräkna. Det kan bli stor variation.

Hur blir vädret i oktober till och med december 2023? Det är det knappast någon meteorolog som vågar svara på.

Politiken

Även politiken och omvärldsläget kan vara svårt att förutse. Det visade inte minst kriget i Ukraina som överraskade många (om än inte alla).

Vad vi kan säga är att Europa är bättre förberett energimässigt 2023 jämfört med året innan. När kriget i Ukraina bröt ut kom en tredjedel av gasen från Ryssland. När den importen avbröts fick det som konsekvens att energipriserna och därmed elpriserna steg.

Nu är underskotten i de tyska lagren dock normaliserade, vilket bådar gott inför vintern och elpriserna. Däremot kan det dyka upp andra politiska faktorer som driver upp energipriserna.

Övrigt

I övrigt gäller att priset på elmarknaden alltjämt avgörs av utbud och efterfrågan. Hur det går för ekonomin framöver kan påverka elkonsumtionen. Eventuella fel i elkraftverk kan leda till högre elpriser. Elmarknaden är dessutom internationell så vi har egentligen hela Europa att analysera för att få en helhetsbild.

Sammantaget är den kvalificerade gissningen dock att det blir väder och politik som kommer att styra elpriserna under hösten.

Tips på mer läsning

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar