Investera i factoring?

Kategorier Kronorna

Factoring innebär att företag säljer eller belånar sina fakturor för att få in kapital. I andra änden hittar vi banker och finansinstitut av olika slag. Factoringbranschen är enorm och den växer så att det knakar. Konjunkturläget kan påvkerka factoring men dessa bolag har ofta breda portföljer. Bloggen Kronorna tittar på några av investeringsmöjligheterna inom factoring.

Vad är factoring?

Med factoring menas att företag belånar eller säljer sina fakturor. Syftet med factoring är att snabbt få in likvida medel i företaget. Genom factoring ökar företaget sitt rörelsekapital och behöver inte vänta på att kunderna ska betala fakturorna. Factoring är ett alternativ till att ta en checkkredit, ett banklån, företagslån eller någon annan typ av finansiering för företag.

  • Fakturaköp innebär att företaget överlåter en eller flera fakturor till ett finansbolag eller en bank mot likvida medel. I gengäld behåller banken eller finansbolaget en del av fakturabeloppet.
  • Fakturabelåning innebär att företaget lånar en del av fakturabeloppet, ofta 70 procent, men ibland mer. Fakturan intecknas hos banken eller finansbolaget.

Skillnad mellan fakturaköp och fakturabelåning

Det är kreditrisken som är den stora skillnaden mellan fakturaköp och fakturabelåning. Vid fakturaköp tar banken eller finansbolaget över hela kreditrisken för fakturan. Vid fakturabelåning behåller företaget kreditrisken. Därför är det billigare med fakturabelåning än med fakturaköp. Vid fakturaköp kan företaget å andra sidan få hela fakturasumman (minus avgift) utbetald.

Varför investera i factoring?

Factoring är ofta inte så synlig för konsumenter. Det beror på att nästan alla fakturor som säljs eller blånas är B2B – två företag emellan. Ändå är det en enorm marknad som omsätter mångmiljardbelopp.

Enligt Factoring Market Outlook 2018 från Orbis Research förväntas factoringsektorn växa med över 13 procent per år (CAGR) mellan 2018 och 2022 på världsnivå. Rapporten drar bland annat följande slutsatser:

  • Marknaden drivs av ett växande behov av alternativa finansieringskällor bland små- och medelstora företag.
  • Branschens främsta utmaningar är bristande lagar och regler för indrivning av skulder på mindre mogna marknader.
  • Blockkedjeteknologi kan komma att spela en roll i framtida factoringtjänster.

Börsnoterade bolag som erbjuder factoring

Mängder med bolag av varierande storlek erbjuder factoringtjänster i Sverige. Som småsparare kan det förstås vara svårt att gå in i ett onoterat bolag (även om det går, t.ex. via Pepins) eller köpa obligationer direkt av factoringbolagen. För oss kvarstår alternativet att köpa in oss i något av de börshandlade bolagen. De är inte särskilt många, men det finns i alla fall en handfull aktier att välja bland. OBS! Följande ska inte ses som köp- eller säljrekommendationer!

Intrum

Ett välbekant namn i Sverige. Intrum, som fram till 2017 hette Intrum Justitia bytte namn när det slogs ihop med Lindorff. Intrum erbjuder fakturaköp med utbetalning inom 24 timmar. Hos gemene man är Intrum förstås mer känt för sina inkassotjänster. Intrum erbjuder även en fakturerings- och inkassotjänst för småföretag som man kallar för Billify. Bolaget grundades 1923 och har idag över 9 000 anställda i 24 länder i Europa.

Många investerare uppskattar Intrum för de stadiga utdelningarna. Aktien har haft höjda utdelningar nästan varje år ända sedan 2006. Utdelningshöjningarna har varit i storleksordningen 12 procent per år, vilket är mycket bra. Direktavkastningen ligger i dagsläget på nästan 4 procent, vilket är högt med tanke på den fina utdelningstillväxten.

God utdelningshistorik i Intrum
God utdelningshistorik i Intrum. Källa: Börsdata

Resurs Bank

Resurs Bank erbjuder betal- och finansieringslösningar för både konsumenter och företag. Bland tjänsterna hittar vi bland annat privatlån, betallösningar, försäkringar, sparkonton för företag och factoringtjänster. Factoring är bara en del av verksamheten med andra ord.

Koncernen har sina rötter från 1977 men bankverksamheten är relativt ny – 2001 fick Resurs Bank banktillstånd. Resurskoncernen består av Resurs Bank och Solid Försäkring och har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Resurs Bank har i dagsläget en hög direktavkastning, som ligger på 6,4 procent. Med en utdelningsandel på drygt 60 procent kan utdelningarna knappast ses som särskilt äventyrliga. Samtidigt finns det ingen egentlig utdelningshistorik att tala om med endast tre år av utdelningar, som legat på ungefär samma nivå.

Collector

Det Göteborgsbaserade kreditmarknadsföretaget Collector erbjuder factoring vid sidan av sina tjänster inom bank och inkasso. Bolaget grundades 1999. Collectors första erbjudande var faktiskt just factoringtjänster för företag. Senare expanderade man mot konsumentmarknaden. Collector liknar själv sin tjänster för faktura- och delbetalning för konsumentköp för en slags factoring där det är privatpersoner som är slutkund. Idag erbjuder Collector även företagslån och kreditkort. Företaget har sedan 2015 tillstånd att bedriva bankverksamhet.

Collector är ingen utdelningsaktie. Sedan bolaget noterades på Stockholmsbörsen i juni 2015 har det aldrig haft några utdelningar. Både vinst och omsättning har ökat i jämn takt sedan 2012, liksom det egna kapitalet. Bruttomarginal, rörelsemarginal och vinstmarginal – samma sak där – stadiga ökningar. Aktiekursen däremot har legat i en trist fallande bana sedan slutet av 2015. Kursen har fallit från 150 till cirka 50 kronor per aktie. Varför? Det är bortom denna krönika att analysera, men en gissning är att det kan ha att göra med en kraftigt negativt kassaflöde i förhållande till omsättningen.

Collector aktiekurs - analys
Collector: Ökad vinst och omsättning, minskad soliditet. Kursen faller. Källa: Börsdata

Storbankerna

Sist men inte minst har vi storbankerna. De erbjuder givetvis också factoring till sina företagskunder. Factoring är bara en av flera finansieringsmöjligheter för företag som storbankerna erbjuder. Dessutom är har de alla ett brett spektrum av andra tjänster för både företag och privatpersoner. Genom att köpa aktier i någon av storbankerna får du alltså exponering mot factoringbranschen, även om det bara är en liten del av den totala verksamheten.

Sammanfattning

Det finns flera alternativ att välja bland om man vill investera i factoring. Inget av de börsnoterade bolagen ägnar sig enbart åt factoring. Till övrig verksamhet hör andra typer av företagsfinansiering, inkasso och finansiella tjänster mot konsumentmarknaden. Likväl kan det vara ett intressant område att satsa på givet den starka tillväxten inom sektorn.

Lämna en kommentar