Låna för att köpa aktier – en bra idé?

Kategorier Kronorna

Den enda verkligt goda anledningen att låna pengar är för att investera dem. Ändå gör de flesta precis tvärtom. Många lånar för att konsumera men tycker att det är en förskräcklig idé att låna för att till exempel köpa aktier. Hur hänger det ihop egentligen? Är inte aktier en investering? Bloggen Kronorna reder ut ifall det är en god idé att låna för att köpa aktier.

Investera eller konsumera

Lån och krediter får ekonomins hjul att snurra. De fungerar som en bro mellan dem som har ett överskott av pengar till dem som av någon anledning behöver en extra slant i kassan.

Med hjälp av lån kan privatpersoner, företag och länder förverkliga sina planer idag med hjälp av pengar som de ännu inte har. Lån är det där extra smörjmedlet som behövs för att maskineriet ska fungera bra. Dessa lån kan dock, om det går snett, få ekonomin på fall (hej finanskrisen!).

I de flesta fall finns det en tydlig skiljelinje mellan hur företag och privatpersoner agerar. Företag lånar för att investera – t.ex. i maskiner, personal, marknadsföring eller för att köpa en fastighet. De lånar för att kunna utnyttja sitt kapital och sina resurser mer effektivt. Med belåning kan de växa snabbare och ta mer marknadsandelar.

Privatpersoner lånar sällan för att investera

Privatpersoner däremot lånar mest för att konsumera. Hur många är det inte som tar ett lån för att köpa en ny bil som rasar i värde i samma ögonblick som den rullar ut på gatan? Vissa lånar för semester eller för att täcka oförutsedda utgifter, till exempel med små lån 10000 kronor (här säger vi hej till sparbufferten – en bra idé).

Det vanligaste lånet bland privatpersoner är bostadslånet. De senaste decennierna har bostaden nog upplevts som en investering med tanke på de stigande priserna. Ändå skulle vi vilja påstå att så gott som inga privatpersoner (och få experter) med någorlunda säkerhet kan förutspå hur priserna på bostadsmarknaden kommer att utvecklas. Kanske hamnar bolånet någonstans mellan konsumtion och investering.

Hur ska vi som privatpersoner då tänka kring lån för investering? Är det verkligen bara företagen förunnat?

När ska man ta lån för en investering?

För att det ska vara någon vits att ta ett lån för en investering måste den förväntade avkastningen på investeringen (Return on Investment – ROI) vara högre än vad lånet kostar.

Exempel:

 • Att ta ett lån med en ränta på 6 procent, till exempel ett privatlån, för en investering med en ROI på 4 procent är en dålig idé.
 • Att ta ett lån med en ränta på 0,99 procent, till exempel Avanzas Superlånet, för en investering med en ROI på 4 procent kanske kan vara en idé, men det beror på.

Det finns nämligen en risk både i att investera och i att låna. Därför är det viktigt att den förväntade avkastningen på investeringen är hög samtidigt som risken på lånet är låg. En förväntad avkastning på 4 procent kan knappast klassas som ”hög”.

Vad innebär låg risk på lånet? Först och främst innebär det en låg ränta. Räntan på 0,99 procent är ett bra exempel. Räntehöjningar är en annan risk – det kan definitivt bli aktuellt de kommande åren, men knappast mer än någon enstaka procent under en överskådlig framtid. Ett allt för stort lån i förhållande till disponibel inkomst eller kassaflöde är en tredje risk. Det gäller alltså att inte ta ett för stort lån, även om det är för en investering.

Låna med aktierna som säkerhet

Det är givetvis inte någon vidare god idé att investera med lånade pengar om investeringen kommer att bära frukt först efter det att återbetalningstiden på lånet löpt ut. Det säger sig självt.

Det är en god anledning att låna med aktierna som säkerhet istället för att ta ett privatlån. Värdepapperslån eller värdepapperskrediter som de också kallas har nämligen ingen löptid eller amorteringsplan.

Värdepappersbelåning innebär att du kan låna pengar för att köpa aktier. Dina befintliga aktier är bankens säkerhet. Hur mycket du kan låna beror på belåningsvärdet, som brukar vara någonstans mellan 0 och 90 procent beroende på vilken risk banken anser att aktien i fråga har.

Låna pengar till aktier – en bra idé?

Sedan 1871 har ett år på börsen i snitt gett i runda svängar 10-11 procent i avkastning, inklusive utdelningar. Börsen går upp på sikt och är därför ett bra ställe att investera sina pengar på.

Med aktierna som säkerhet får du en slags hävstång på portföljen. Med aktiebelåning kan du få en högre avkastning. I grund och botten är det alltså en bra idé att låna pengar till aktier.

Det låter fint, men det finns ett problem som vi måste ta ställning innan vi ska låna till aktier: börsens volatilitet.

Den genomsnittliga avkastningen på börsen är fullt tillräcklig för att det ska anses relevant att låna, speciellt till vår tids låga räntor. Avkastningen är dock inte linjär. Enskilda år har börsen backat rejält. Sedan 1871 har Stockholmsbörsen minskat med mer än 20 procent inklusive utdelningar inte mindre än 8 gånger. Under finanskrisens 2008 minskade värdet med nästan 40 procent. Det har varit negativ utveckling i nästan en fjärdedel av åren sedan 1871.

Baksidan av myntet med att låna pengar till aktier är att hävstången tyvärr fungerar lika ”bra” även när börsen backar. Plötsligt räcker inte belåningsvärdet för att täcka lånet och du tvingas sälja aktier, eller ännu värre – det blir tvångsförsäljning av dina belånade aktier när din utnyttjade kredit är större än belåningsvärdet.

Långa pengar till aktier när aktiemarknaden stiger.
Den långsiktiga trenden på börsen är upp. Här ser vi S&P-500. För att låna till aktier måste vi dock ha en plan för att hantera risken. Enskilda år faller börsen mycket.

Låna till aktier – åtgärder

Vi kan alltså å ena sidan dra slutsatsen att det finns rationella argument för att belåna sina aktier för att få en hävstång på sin investering. Den långsiktiga trenden på börsen är trots allt positiv.

Å andra sidan måste vi ta hänsyn till den risk som börsens volatilitet innebär. Det finns flera saker du kan göra för att hantera risken – några förslag att välja bland:

 • Ha gott om marginal upp till aktiernas belåningsvärde.
 • Belåna endast en diversifierad portfölj så att enskilda innehav inte gör att du blir överbelånad.
 • Låna till låg ränta med Nordnet eller Avanza: Knockoutlånet respektive Superlånet.
 • Skaffa en strategi för att hitta köpvärda aktier. Köp inte på känn.
 • Belåna stabila utdelningsaktier – aktier med en lång utdelningshistorik med höjda utdelningar. Utdelningen är aldrig garanterad, men i många fall sannolik. Dessutom brukar dessa aktier ha ett högt belåningsvärde.
 • Låna aldrig till aktier i förhoppningsbolag.
 • Låna bara i uppåtgående trend.
 • Låna inte till aktier i slutet av konjunkturcykeln.
 • Belåna portföljen när den sjunkit i värde. Det är svårt att tajma marknaden, men i ett läge då börsen sjunkit 20-50 procent och börjat vända uppåt kan det vara läge att öka belåningen.

Sammanfattning

Att låna för att köpa aktier är i grund och botten en rationell idé. Börsen tenderar att stiga med 10-11 procent per år inklusive utdelningar. Genom att belåna aktierna får du en hävstång på din investering och kan tjäna mer pengar.

Problemet är att du måste kunna hantera börsens volatilitet för att inte bli överbelånad. Genom att sätta upp tydliga regler för vilken typ av aktier som får belånas och när du bör hålla dig borta från att låna pengar till aktier kan du hålla risken på en rimlig nivå.

Tips på mer läsning

2 svar på ”Låna för att köpa aktier – en bra idé?”

 1. Hur resonerar du kring öka på bolånet för att investera? Sitter på 20% belåning på villan just nu och har möjlighet till 1,10 ränta där jag även kan binda den på 5år? Funderar på om man ska öka till 30 eller 40% belåning.

  Svara
  • I princip tycker jag det är försvarbart att använda ett bolån för att köpa aktier. I praktiken gör du som har bolån det redan om du väljer att köpa aktier innan du amorterat av hela ditt lån.

   Nu står du inför en situation där du vill fatta ett aktivt beslut och eventuellt öka din belåning till 30 – 40%. Då ställs frågan på sin spets, men rent principiellt borde det vara OK om du t.ex. hade kunnat tänka dig att börja köpa aktier ifall ditt bolån redan låg på denna nivå. Upp till 40% är fortfarande en ganska låg belåningsgrad.

   Det kan vara rationellt att belåna bostaden för att köpa aktier och det kan löna sig, speciellt med tanke på de historiskt låga räntorna.

   MEN: Jag skulle aldrig våga ge någon den rekommendationen eftersom det är många aspekter att ta hänsyn till. Först och främst gäller att ha ett tillräckligt gott kassaflöde för att klara av det större bolånet även om räntorna stiger. Det gäller också att fundera på vad som händer om huspriserna faller. Då ökar din belåningsgrad ytterligare. Hur känns det då?

   Det största problemet som jag ser det är tajmingen. Det där med att tajma börsen har visat sig vara svårt, men i slutet av en konjunkturcykel skulle nog i varje fall inte jag ta på mig mer lån för att köpa aktier.

   En annan viktig sak som jag skulle fundera på innan jag ökar bolånet för att köpa aktier är hur robust min investeringsstrategi är. Finns det en risk att jag väljer fel aktier (t.ex. för osäkra investeringar)? Är portföljen tillräckligt diversifierad? Kan det hända att jag gör avsteg från min strategi, t.ex. om det blir oroligt på börsen? Det är viktiga frågor för varje aktieportfölj men ännu viktigare vid belåning.

   Att låna för att köpa aktier kan vara rationellt men det gäller att räkna på riskerna: marknaden kan falla, bostadspriserna kan falla och räntorna kan stiga.

   Jag säger alltså varken bu eller bä. Rent principiellt ja, om det sker vid rätt tillfälle, men det finns många andra parametrar att ta ställning till också.

   OBS – detta är inte några investeringsråd utan bara mina personliga reflektioner. 🙂

   Svara

Lämna en kommentar