Mastercard och Visa som investering

Kategorier Kronorna

Världsmarknaden för betal- och kreditkort domineras av två bolag: Mastercard och Visa. Den som investerat i Mastercard eller Visa någon gång under de senaste tio åren har sannolikt gjort en mycket god affär. Lokalt och regionalt finns ett antal starka konkurrenter men på världsmarknaden pratar vi i stort sett om ett duopol. Bloggen Kronorna skrapar på ytan och undersöker lite kring Visa och Mastercard som investering.

 

Världsmarknaden för kreditkort

Några få leverantörer dominerar världsmarknaden för betal- och kreditkort. Visa står för ungefär hälften av värdet på alla världens transaktioner inom denna kategori. Mastercard står för drygt 25 procent. Kinesiska Union Pay står för cirka 20 procent av värdet på transaktionerna i världen – främst i Kina. För oss i väst är American Express, Eurocard och Diners Club andra välkända märken vid sidan av Visa och Mastercard. På grund av en stor hemmamarknad i USA är American Express en storspelare, men på världsmarknaden står kampen främst ändå mellan Visa och Mastercard.

Visa omsatte 20,6 miljarder dollar 2018. Mastercards omsättning var 14,95 miljarder. American Express omsatte faktiskt mer med sina 28,9 miljarder dollar 2018. Samtidigt är denna jämförelse inte rättvis eftersom American Express till skillnad från Visa och Mastercard bedriver egen utlåningsverksamhet. Det blir lite som att jämföra äpplen med päron. Låt oss därför fokusera på Visa och Mastercard.

 

Rejäl vallgrav

Både Mastercard och Visa har något som i investerarvärdlen kallas för vallgrav (”moat” på engelska). Bägge drar nytta av en slags nätverkseffekt. Ju fler kunder som använder deras produkter desto starkare blir argumentet för butiksinnehavare och marknadsplatser att acceptera just dessa kort. Samma sak gäller för bankerna. De erbjuder nästan uteslutande Visa eller Mastercard som förstahandsval till sina kunder. Därför är det svårt för nya aktörer att ta sig in på marknaden. Det finns många nya betallösningar på nätet, men när det kommer till fysiska betal- och kreditkort är det svårt att konkurrera med jättarna.

Styrkan i Visas och Mastercards affärsmodell ligger i att det egentligen inte är vi som använder korten som är deras kunder. Kortutgivarna förser banker, låneinstitut och andra finansiella aktörer med en betallösning. Det är inte Visa eller Mastercard som lånar ut pengar till oss, det gör banken. Kortutgivarna sköter infrastrukturen. Det är en lönsam affärsmodell. Även om intäkten för varje transaktion ofta är mycket liten handlar det om stora summor totalt sett. Mastercard hade till exempel enbart i det fjärde kvartalet 2018 drygt 18,8 miljarder transaktioner på nästan 2,5 miljarder Mastercard-kort. Det är hisnande siffror.

 

Skillnader mellan Mastercard och Visa

Likheterna är egentligen större än skillnaderna mellan Mastercard och Visa men visst finns det skillnader. Skillnaderna ligger bland annat i hur försäkringspaketen är utformade där Visa har en fördel. Mastercard å andra sidan kontrar med att finnas som betalmedel i ett antal fler länder än Visa. Skillnader i villkor, bonusar, försäkringar och så vidare suddas emellertid ut eftersom bankerna själva har stort utrymme att bestämma villkoren för deras kunder. Dessutom kan villkoren skilja sig åt mellan olika marknader.

 

Utbudet breddas för att säkra framtida dominans

Förutom att hantera transaktionerna erbjuder kortutgivarna lösningar för att förhindra bedrägeri. De har analysverktyg som bankerna kan använda sig av och dessutom finns det system för att hantera bonussystemen. Nyligen lanserade Mastercard en ny service som gör det lättare för banker att leva upp till kraven på att motverka pengatvätt. Det provas i Storbritannien just nu. Något för Swedbank kanske? 🙂 Både Visa och Mastercard förväntas satsa allt mer på denna typer av kringtjänster. Bägge bolagen satsar också på B2B där det fortfarande finns en stor outforskad marknad. Företag använder nämligen än så länge relativt sällan Visa eller Mastercard för transaktioner sinsemellan.

 

Starka resultat

Resultatet talar sitt tydliga språk. Visas rörelsemarginal brukar vara över 60 procent. Mastercards rörelsemarginal ligger vanligtvis mellan 50 och 60 procent. Det är urstarkt i bägge fallen. Mastercard har en uttalad policy om att rörelsemarginalen inte får bli för stor eftersom det då är ett tecken på att företaget inte investerar tillräckligt intensivt.

Vinstmarginalen är stor hos de bägge kortbolagen. Visas vinstmarginal ligger ofta över 40 procent. För 2018 var den 48,24 procent. Mastercard brukar ha en något lägre (men ändå mycket god) vinstmarginal på 30 till 40 procent. För 2018 var vinstmarginalen i Mastercard 39,19 procent.

Tillväxten är något starkare i Mastercard än i Visa. De senaste fem åren har omsättningstillväxten i Mastercard varit 12,5 procent per år. I Visa var omsättningstillväxten 11,8 procent per år.

 

Kursutveckling

Styrkan i finanserna återspeglas i kursutvecklingen. De senaste tio åren har både Visa och Mastercard spöat index med råge. I grafen nedan jämför vi Visa och Mastercard med index S&P500.

 

Mastercard vs Visa
Aktiekurs Mastercard (röd) vs Visa (blå) jämfört med S&P-500 (grön). Mätperiod: 2 mars 2009 – 28 februari 2019. Källa: TradingView

Det har varit en fantastisk resa för både Visa och Mastercard sett till kursutvecklingen. Visa har stigit med 27,97 procent per år (CAGR) sedan mars 2009. Mastercard har presterat ännu bättre och steg med 31,75 procent per år (CAGR) under samma period. Den totala kursutvecklingen i Visa var 1078 procent på tio år och för Mastercard var den 1476 procent.

 

Utdelningar

Både Visa och Mastercard är utdelningsbolag. Bägge försöker höja sina utdelningar varje år. Visa har höjt utdelningen varje år sedan 2009. Mastercard har höjt sin utdelning varje år de senaste sju åren. Utdelningstillväxten har varit 23,6 procent per år i Visa sedan 2009. Mastercard har höjt sin utdelning med 41,9 procent per år under samma period. Utdelningstillväxten är alltså mycket stark i bägge fallen även om Mastercard får en extra pluspoäng här.

 

Utdelningar Visa 2009 – 2019
Utdelningar Visa 2009 – 2019. Källa: Dividend.com

 

Utdelningar Mastercard 2009 - 2019
Utdelningar Mastercard 2009 – 2019. Källa: Dividend.com

Direktavkastningen är låg i bägge fallen. Knappt 0,7 procent för Visa och knappt 0,6 procent för Mastercard i dagsläget. Utdelningsandelen ligger på en låg och mycket trygg nivå i bägge bolagen. knappt 22 procent av vinsten i Visa delas ut till aktieägarna och för Mastercard är motsvarande siffra knappt 21 procent. Bloggen Kronorna betraktar det som ett sundhetstecken att direktavkastningen är låg i kombination med stark utdelningstillväxt och en låg utdelningsandel. Det mesta av vinsten läggs på att expandera verksamheten.

 VisaMastercard
Direktavkastning0,68%0,58%
Utdelningsandel21,8%20,6%
Utdelningstillväxt/år, 10 år23,6%41,9%
Antal år i följd med utdelningshöjningar107

Källa: Dividend.com

 

Värderingar

Precis som för det mesta på aktiemarknaden har priset för Visa och Mastercard har dragit iväg på senare år. Det är knappast billigt. Samtidigt kan det som vanligt vara lite klurigt att värdera bolag som växer.

Visas p/e-värde är nästan 32. Aktien har legat på ungefär den värderingen sedan 2012 med undantag från 2017 då den stack iväg till över 40. Snittet de senaste fem åren är 32,49. Innan 2012 låg p/e-värdet för det mesta kring 20. Mastercards p/e-värde är 40. Det är lite dyrare än vanligt. Mastercard brukar ligga kring p/e 30 i runda svängar. De senaste fem åren har det legat på 32,88 i snitt. Mastercard är med andra ord dyrare än Visa med avseende på vinsten.

Visas p/s-värde är cirka 16. De senaste åren har det annars legat kring 12–15. Femårssnittet är 13,63. Mastercards p/s-värde ligger på 15,72. De senaste åren har det pendlat mellan 11 och 14. Femårssnittet för Mastercards p/s-värde är 12,18. Värderingen i förhållande till omsättningen är alltså likvärdig i de två bolagen.

PEG-värdet är 1,92 för Visa och 1,36 för Mastercard. Mastercard är billigare än Visa när tillväxten tas i beaktande.

 

Hot från ny teknik?

För ett tag sedan var det mycket snack om blockkedjor och kryptovalutor. Det ryktades att blockkedjetekniken skulle revolutionera världen och förpassa företag som Visa och Mastercard till historien. Diskursen tappade momentum i och med att Bitcoinpriset kom på fall. Bara för att intresset i media och bland allmänheten svalnade betyder det inte att detta ”hot” mot kortföretagen har försvunnit. Oavsett vad framtiden har att ge i form av nya teknologier för betalmetoder är det rimligt att konstatera att vägen dit är lång. Det är inte troligt att betalmarknaden kommer att revolutioneras, säg de närmsta fem åren i varje fall. Visa nämner det till exempel som en av riskerna. Samtidigt satsar man givetvis på egen forskning för att kunna ligga i framkant.

 

Framtidsutsikter

I Sverige har vi kommit mycket långt på resan mot ett kontantfritt samhälle. På många ställen går det inte ens att betala med kontanter om man vill. Det är fortfarande en helt främmande idé i större delen av världen – även på många håll ute i Europa. I och med att trenden ändå rör sig mot att allt fler betalar med kort ute i världen är det mycket som talar för att Visa och Mastercard har en bra bit av kalaset kvar.

Det är inte bara det att allt fler människor i den utvecklade delen av världen kommer att välja kortbetalningar framför kontanter i framtiden. Vi har också ett stort antal utvecklingsländer som i olika takt moderniseras och blir rikare. Självklart vill de breda massorna där skaffa sig betal- och kreditkort precis som vi vill. Här finns fortfarande en enorm potential.

Enligt The Nilson Report förväntas antalet korttransaktioner fram till 2027 öka med 87 procent i USA, 140 procent i Kanada och 142 procent i Latinamerika jämfört med 2017. I Europa beräknas antalet korttransaktioner öka med 139 procent under samma tid. I Asien är motsvarande siffra fantastiska 330 procent och i Mellanöstern och Afrika tros korttransaktionerna öka med 392 procent fram till 2027. Nu är det inte bara Visa och Mastercard som får del av denna kaka, men en mycket stor andel kommer troligtvis att gå till dem även i framtiden.

 

När är det läge att köpa?

Både Visa och Mastercard är känsliga för konjunktursvängningar. När konjunkturen försämras handlas det mindre och då får dessa bolag mindre inkomster i form av transaktionsavgifter bland annat. Just nu diskuteras det mycket kring vart världskonjunkturen är på väg. Om du tror att konjunkturen är på väg ge vika kan vara en anledning att inte skynda med att trycka på köpknappen. Svänger börsen gör Visa och Mastercard det också.

Vi har bara skrapat lite på ytan i Visa och Mastercard i detta inlägg. Hur som helst ser det onekligen ljust ut i det långa loppet för denna typ av bolag. Till skillnad från vissa finanstidningar avstår bloggen Kronorna dock som vanligt från att ge några köprekommendationer.

 

Disclaimer: Informationen i denna artikel ska inte ses som investeringsrådgivning. Bloggen Kronorna eller dess författare äger inget av de värdepapper som omnämns.

Lämna en kommentar