Ett låneskydd ger en ekonomisk trygghet

Vad händer om något oförutsett händer i ens liv och man har ett lån som man plötsligt inte kan betala tillbaka? Om det tar lång tid innan allt är tillbaka till det normala så hamnar skulden i värsta fall hos Kronofogden. För att skydda dig mot en sådan situation kan du ta ut en försäkring som kallas för låneskydd.

Vad är låneskydd?

Ett låneskydd ger en extra trygghet eftersom lånet kan betalas även om du förlorar din inkomst av någon anledning. Det kan till exempel hända att du blir sjukskriven eller arbetslös och får sämre ekonomi på grund av det. Men du kan även behöva vårda en nära anhörig under en period och behöva gå ner i arbetstid. Låneskydd brukar även innehålla ett skydd vid dödsfall. Är ni två personer som lånar tillsammans kan din del av lånet betalas av om du avlider innan lånet är betalt.

Exempel

Alla banker erbjuder inte låneskyddsförsäkringar. En bank som gör det är Lån & Spar Bank (https://www.lsb.se/) så låt oss ta dem som exempel och se hur de har lagt upp sin försäkring. Du kan teckna en låneskyddsförsäkring samtidigt som du ansöker om ett lån men det går även att lägga till försäkringen när som helst under lånets löptid. Låneskyddet är alltså helt frivilligt.

Skulle du få problem att betala av lånet till exempel om du drabbas av sjukdom eller blir ofrivilligt arbetslös kommer försäkringen göra att du kan betala kostnaderna för lånet.

När gäller låneskydd?

Låneskyddet kan tecknas för både billån och privatlån. Försäkringen gäller vid arbetsoförmåga, ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse och dödsfall.

Villkor för att låneskyddet ska gälla

För att försäkringen ska betala lånet åt en måste vissa krav uppfyllas.

  • Vid arbetsoförmåga måste man även ha rätt till ersättning från Försäkringskassan för att försäkringen ska gälla.
  • Om det är ofrivillig arbetslöshet som gör att man inte kan betala lånet måste man vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.
  • Man får inte ha vetat om att man skulle bli uppsagd innan man tecknade försäkringen och det finns en kvalificeringstid på 90 dagar.
  • Vid sjukhusvistelse måste man ha varit inlagd längre än sju sammanhängande dagar för att få ersättning.
  • Vid dödsfall är kreditbeloppet skyddat med upp till max 350 000 kronor per försäkrad.

De exakta villkoren för en låneskyddsförsäkring varierar givetvis mellan olika banker, men ungefär så brukar reglerna vara i de flesta fall.

Vem kan teckna låneskyddsförsäkring?

För att få ta en låneskyddsförsäkring måste man vara. Man måste även vara fullt arbetsför, över 18 år gammal och folkbokförd i Sverige.

Vad kostar låneskydd?

Kostnaden för låneskydd varierar mellan olika långivare men brukar vara mellan 8 och 10 % av månadskostnaden för lånet. Är ni två som delar på lånet behövs låneskydd för er båda, men kostanden brukar då bli lägre per person räknat.

Tänk på detta

  • Det finns låneskydd för olika typer av lån, bland annat privatlån och bolån.
  • Undersök i vilka situationer låneskyddet gäller.
  • Det kan finnas andra förskringar som fungerar lika bra, exempelvis en livförsäkring.

Källor: