När får man utdelning på aktier?

När man får utdelning på aktier varierar mellan bolag. De flesta svenska utdelningsaktier delar ut en del av vinsten en gång om året på våren, i april eller maj. Bland amerikanska aktier är det vanligast med utdelning en gång i kvartalet.

I denna artikel går vi igenom hur du tar reda på när utdelningspengarna kommer från de aktier som du har.

När får man utdelning på aktier?

Varje aktiebolag bestämmer självt om och när det ska ge utdelning.

De flesta svenska börsnoterade bolag har utdelning en gång per år, oftast i april eller maj. Några få aktier ger utdelning två gånger per år.

I USA och Kanada är det däremot vanligast med utdelningar en gång i kvartalet.

Ibland har bolag extrautdelningar, till exempel om man sålt av en del av verksamheten.

Så bestäms utdelningen

  1. I slutet av varje redovisningsperiod upprättar varje aktiebolag en årsredovisning. Där framgår hur stor vinst företaget gjort under året.
  2. Styrelsen föreslår hur vinsten ska användas. En av möjligheterna är att använda en del av den till utdelningar.
  3. Årsstämman beslutar om styrelsens förslag ska godkännas.
  4. Om årsstämman godkänt utdelning får du den på utdelningsdagen, det vill säga den dag då bolaget angivit att utbetalningen ska ske.

Tips på mer läsning: Så kan du som investerare ha nytta av årsredovisningen.

Se när man får utdelningar hos Avanza

Hos nätmäklaren Avanza kan du enkelt se när det blir utdelning på en viss aktie. Börja med att gå till aktien som du är intresserad av och klicka på ”Nästa utdelning”:

Utdelningar hos Avanza

Då visas följande information:

Nät får man utdelning på aktier? Avanza

Där ser du alltså när utdelningarna kommer, hur mycket pengar du får per aktie samt tidigare utdelningstillfällen. I tabellen framgår även när den så kallade X-dagen är. Mer om detta strax.

Så ser du när utdelningarna kommer hos Nordnet

Om du har aktier hos nätmäklaren Nordnet kan du se när man får utdelning genom att gå till valfri aktie och därefter scrolla ner lite på sidan. Då ser du följande information:

Utdelningar hos Nordnet

Precis som på Avanza kan du se utdelningsdag, X-dag och hur stor utdelning per aktie du kommer att få.

Då måste du äga aktien för att få utdelning

För att ha rätt till utdelning räcker det inte att äga aktien i fråga på själva utdelningsdagen. Faktum är att du inte alls behöver ha kvar dina aktier på utdelningsdagen för att du ska få rätt till utdelningar.

Så här fungerar det:

  • Sink-dag: Om du äger aktien på den så kallade sink-dagen och behåller den till nästa dag har du rätt att få utdelning. Du kan alltså köpa aktien senast denna dag om du vill och ändå ha rätt till utdelningar.
  • X-dag: Från och med denna dag har en köpare inte rätt till utdelning. Aktien handlas ”utan rätt till utdelning” som det heter. Det är detta datum som presenteras hos bland annat Avanza och Nordnet. På X-dagen brukar kursen falla ungefär med utdelningens storlek. Om du vill kan du sälja aktierna denna dag men ändå få utdelningspengarna.
  • Avstämningsdag: Infaller två dagar efter sink-dagen och är den dag då du måste vara registrerad som aktieägare för att få utdelning. Anledningen till att det går att sälja en aktie på X-dagen, det vill säga innan avstämningsdagen, är att vi tillämpar två likviddagar vid försäljning av aktier i Sverige.
  • Utdelningsdag: Detta är den dag då du får din utdelning in på kontot. Härlig känsla!

Exempel på när utdelningen kommer

Exempel på när man får utdelning

Bilden är en illustration från Avanza som visar tydligt hur sink-dag, X-dag, avstämningsdag och utdelningsdag kan förhålla sig till varandra i praktiken.

Hur ofta är det utdelning? – Utdelningshistorik

Att investera i utdelningsaktier kan vara en lönsam affär. Det är också en relativt enkel strategi att följa. Vill du satsa på en sådan aktiestrategi är den lönt att inte bara titta på hur stor utdelning det är och när man får den utan även hur utdelningshistoriken ser ut.

Vårt favoritverktyg för detta ändamål är aktiescreenern Börsdata.

Här är ett exempel på hur utdelningarna i Atlas Copco A sett ut de senaste tio åren:

Bara genom att kasta ett öga på grafen ser du direkt att aktieägarna fått:

  • Utdelning på sina aktier varje år de senaste åren
  • Ofta höjda utdelningar från år till år

Det är värdefull information för dig som investerare, en första indikation på att det kan vara tal om en stabil utdelningsaktie.

Sammanfattning

Det är olika mellan bolag när man får utdelning. För att det ska bli tal om aktieutdelningar behöver bolaget generellt sett ha gjort en vinst under året, vilket visas i årsredovisningen.

Styrelsen föreslår utdelning och sedan bekräftas detta av årsstämman. Då inträffar sink-dagen, det vill säga den sista dagen då du kan köpa aktien och ha rätt till utdelningar. I typfallet kan utdelningen komma en vecka senare.

I Sverige är den främsta utdelningsperioden i april och maj, men det finns bolag som delar ut en del av vinsten även under andra månader. Några få aktier har utdelning två gånger per år. Bland amerikanska och kanadensiska aktier är det vanligast med kvartalsutdelningar.

Källor