Reseförsäkring på kreditkort

Skaffar du ett kreditkort kommer det med största sannolikhet att inkludera en reseförsäkring – eller rättare sagt – en kompletterande reseförsäkring. Vad är det? Hur fungerar försäkringen och vad ska man tänka på? Det tar vi reda på i denna artikel.

Vad är en reseförsäkring på kreditkort?

En kortreseförsäkring är en slaggs tilläggsförsäkring som ingår när du betalar en resa eller en viss del av en resa med ett kreditkort.

Denna reseförsäkring är inte komplett utan bygger på att du redan har ett reseskydd i din hemförsäkring.

Likväl kan det vara ett skönt extra skydd, exempelvis om olyckan skulle vara framme, du blir sjuk eller om flyget drabbas av en stor försening.

Det är aldrig banken eller kreditkortsutgivaren som ger ut själva försäkringen utan den sköts av ett försäkringsbolag som exempelvis ERV eller Moderna.

Vad ingår i kreditkortets reseförsäkring?

Villkoren kan skilja sig något mellan olika banker (eller snarare – mellan olika försäkringsbolag) men här är några av de saker som brukar ingå i kreditkortets reseförsäkring:

 • Avbeställningsskydd – möjlighet att få ersättning för avbeställd resa exempelvis vid olycka, sjukdom, dödsfall eller brand. Som vi kommer att visa senare är detta skydd en av de största fördelarna med en kreditkortsförsäkring
 • Ersättning för försenat bagage – en utbetalning av en summa ifall incheckat bagage inte kommit fram efter ett visst antal timmar
 • Förseningsförsäkring – få kompensation om du kommer fram ett antal timmar senare än planerat.
 • Missat anslutningsflyg – ersättning om du missar ett anslutande flyg på grund av flygförsening.
 • Dödsfallsersättning – om en försäkrad dör till följd av ett olycksfall
 • Invaliditetsersättning – du kan få ersättning för olika grader av medicinsk invaliditet
 • Självriskersättning – kan eliminera självrisken för hyrbil men ibland även för självrisken i hemförsäkring och personbilsförsäkringen

Är det någon skillnad på reseförsäkringen på Visa och Mastercard?

Generellt sett är skillnaden mellan kreditkort från Visa och Mastercard mycket mindre än vad skillnaden är mellan olika banker. Det är nämligen bankerna själva som väljer vad kreditkortet ska ha för förmåner, inklusive reseskyddet. Reseskyddets omfattning påverkas också av vilket försäkringsbolag som ansvarar för försäkringen.

Huruvida du har en reseförsäkring på ett Visa eller ett Mastercard är därför inte så noga. Fokusera på övriga aspekter av kortet istället (vi ska strax ge några exempel).

Räcker det inte med hemförsäkringens reseskydd?

Ibland, men inte alltid. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som räcker i 45 dagar vid resa utomlands.

I typfallet innehåller den ersättning för vårdkostnader vid sjukdom eller olycka och hemtransport till Sverige om du skadas svårt.

Den kan även ge ersättning vid överfall, innehålla rättsskydd om du hamnar i domstol och ansvarsskydd ifall någon skulle kräva dig på skadestånd. Den typen av ärenden brukar kortförsäkringen inte omfatta.

De flesta hemförsäkringar har även ett skydd för evakuering vid krig, naturkatastrof eller terrorattentat.

Sedan kan det finnas viss överlappning. Bagageförsening, personförsening och färdmedelsförsening finns i vissa mer kompletta hemförsäkringar och det är sådant som den kompletterande reseförsäkringen på kreditkortet annars brukar täcka. Denna punkt är definitivt något att hålla koll på. Kika i försäkringsvillkoren för din hemförsäkring!

När det gäller avbeställningsskydd är det generellt sett klent bland hemförsäkringarna. Knappt hälften av hemförsäkringarna omfattas av detta. Saknar din försäkring det kan detta alltså vara ett gott argument att boka resan med ett kreditkort som har en kompletterande reseförsäkring.

Tips – Hos Konsumenternas finns en jämförelse av vad som ingår i olika hemförsäkringar. Du hittar den här. Kanske dags att byta?

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen som kommer med kreditkortet brukar gälla för dig som kortinnehavare och eventuell fru, man eller sambo.

Barn under en viss ålder som bor hemma brukar också omfattas. Dessutom kan barnbarn som följer med på resan också kunna omfattas.

Kontrollera villkoren noga innan du bestämmer dig för ett visst kreditkort för de kan variera en del mellan olika utgivare.

Vilka andra villkor gäller?

Du måste givetvis läsa det finstilta men ska vi ”koka ihop soppan” med några få ingredienser så är det dessa villkor som alltid brukar gälla:

 • Du ska betala minst 50 procent av resan med aktuellt kreditkort
 • Utresan måste ske från Sverige eller möjligen annat nordiskt land

Detta gör att försäkringsaspekten av kreditkort för resor kanske inte är så intressant om du är en globetrotter som bokar resor här och där i utlandet, eller om du bor utomlands för jämnan.

Tips – Ibland går det att hitta billigare biljetter om du bokar med banköverföring via internetbanken. Därför kan det vara en god idé att undersöka ifall 1) försäkringen även gäller då (så är oftast inte fallet) eller 2) du verkligen behöver den kompletterande reseförsäkringen. Har du en riktigt bra hemförsäkring eller separat reseförsäkring (till exempel om du reser ofta och länge) kan dessa ge ett heltäckande skydd.

Hur gör man en skadeanmälan?

Säg att du av någon anledning till exempel måste avboka resan och vill ha ersättning från reseförsäkringen på kreditkortet.

Hur gör man då?

Hur skadeanmälan går till står i försäkringsvillkoren, vilka ska gå att hitta hos den bank där du har kreditkortet.

Ofta finns ett formulär online som du får fylla i. Var beredd på att du kommer att få berätta ganska så ingående om vad ärendet gäller.

Till exempel kan du behöva skicka med följande information:

 • Kortnummer
 • Bokningsbekräftelse
 • Avbokningsbekräftelse
 • Läkarintyg eller förseningsintyg (beroende på vad som är aktuellt)
 • Kvitto eller bevis på att resan faktiskt betalats med kortet
 • Kortinnehavare
 • Eventuella medresenärer
 • Hur mycket ersättning du redan fått från flygbolag, resebyrå eller annat försäkringsbolag
 • Intyga att du inte har rätt till motsvarande ersättning via din hemförsäkring
 • Beskrivning av orsaken varför du vill få ersättning (exempelvis olycksfall eller sjukdomsförlopp)

Är det värt det? Ja, troligtvis. Det kan förvisso kännas lite invecklat att skicka in alla uppgifter men ofta lönar det sig. Du kan säkert genomföra anmälan, inklusive samla in alla intyg, på 1–3 timmar effektiv tid så sätt den tiden i förhållande till det försäkringsbelopp som du gör anspråk på för att bedöma om det är lönt.

Vilket resekort ska man välja?

Då en kompletterande reseförsäkring ingår i de flesta kreditkort och eftersom villkoren för försäkringen brukar vara snarlika bör du snarare fokusera på övriga aspekter när du jämför olika kreditkort.

Här är några av de saker vi tycker är viktigast:

 • Vad kostar kortet per år (årsavgift)?
 • Vad är valutapåslaget när du handlar i utländsk valuta?
 • Kostar det extra att ta ut pengar utomlands?
 • Finns det någon bonus eller cashback?
 • Hur många dagars räntefri period är det?
 • Vilken ränta kan du få?

Är du särskilt intresserad av att hitta ett kreditkort som passar för resor kan du titta extra noga på om det ger dig några poäng hos de flygbolag som du använder. Så är det exempelvis med kreditkorten SAS Eurobonus och Norwegian.

Vissa resekort ger dig tillgång till lounger världen över. Reser du mycket kan det vara ett stort plus. Men kontrollera villkoren eftersom de brukar skilja sig åt en del.

Med en del kreditkort får du även tillgång till concierge-service. Till exempel för att boka boende eller flyg. Det är inget vi provat, men gissningsvis kan det vara praktiskt om du är ute på resa och vill få hjälp snabbt men inte är så noga med att få de billigaste alternativen nödvändigtvis.