Populäraste bolagen bland aktiebloggarna i april 2017

Kategorier StockBlogs.se

Detta är den andra månadsrapporten här på StockBlogs.se. Fyra nya bloggar har lagts till sedan den förra rapporten och vi siktar på att öka mängden bloggar som vi följer allt eftersom vi upptäcker dem eller tips kommer in.

För att göra statistiken rättvis baseras uppgifterna i månadsrapporterna här på andelen inlägg (%) i förhållande till den totala mängden inlägg per månad, istället för absoluta nummer. I april uppgick det totala antalet inlägg bland de svenskspråkiga aktie- och ekonomibloggarna som vi följer till 702, dvs. något mindre än i mars då det var 741 inlägg. Dessa siffror är något lägre än de som presenteras i högerkolumnen under titeln ”Arkiv” eftersom jag uteslutit inlägg av StockBlogs.se (dvs. dessa nyheter) i statistiken. Här följer en genomgång av de populäraste bolagen bland aktiebloggarna i april 2017.

Storbolagen populärast

Diagram 1: De 30 mest omskrivna bolagen i april 2017, förekomst i procent av alla inlägg

Låt oss titta på siffrorna. Jag skrev i sammanfattningen för mars att H&M var bland de populäraste bolagen att skriva till följd av det tvivel som blossat upp kring bolaget/aktien på senare tid. Denna trend har inte bara hållit i sig utan andelen inlägg om H&M ökade i april. Vi får väl finna oss i att denna ”folkaktie” förblir ett populärt ämne även bland aktiebloggarna.

Diagram 2: De 20 mest omskrivna bolagen mars-april 2017, förekomst i procent av alla inlägg per månad

I Diagram 2 ser vi hur denna månads statistik förhåller sig till förra månaden. Faktum är att topp-20 listan över de mest omskrivna bolagen i april är snarlik den för mars. Många stora, väletablerade och ofta OMX30-bolag här.

Intresset för Nordea minskade (nyhetens behag för Nordea Investor över?) men intresset för Swedbank ökade ungefär lika mycket. Ännu mer ökade intresset för Handelsbanken. Utdelningarna från de två sistnämnda trillade in i månadsskiftet vilket förklarar varför många aktiebloggare skrev om dem i april. Samtliga tre hade delårsrapport under månaden. Fingerprint Cards låg i topp-5 förra månaden som ett av de mest omskrivna bolagen, men kalabaliken tycks ha lagt sig lite nu. Telia Company fick ökad uppmärksamhet. Interimsutdelning var en bidragande faktor, men det var även flera bloggare som behandlade bolaget lite mer i detalj. Som vanligt kan du bläddra bland alla inlägg sorterat per bolag genom att klicka vidare i vår lista över bolag här på StockBlogs.

Uppstickare

Det kan lätt bli lite tråkigt med de stora kolosserna (men javisst, tråkigt är ofta inte tokigt i investerarvärlden och vi känner ju till berättelsen om haren och sköldpaddan). Men vad händer då  bortom topp-20? För att svara på frågan rotade jag lite i StockBlogs databas och sökte fram bolag i april som nämndes minst 50% mer frekvent än i mars och som samtidigt omnämns i minst 1% av inläggen, dvs. i minst ca sju olika inlägg. Vi måste förstås även kolla på hur många olika bloggare som bidragit med inlägg för att avgöra huruvida det rör sig om en bredare trend eller om statistiken påverkats av att en eller två skribenter skrivit flera inlägg. Därför sorterade jag bort alla bolag som behandlats av färre än tre aktiebloggar. Detta är resultatet:

Frekvens mars 2017Frekvens april 2017Ökning från föregående månadAntal olika bloggar
Fortum0,1%1,7%1166,7%10
Nobina0,4%1,1%181,5%6
CellaVision0,4%1,0%146,3%6
Sampo0,4%1,7%322,2%5
SKF0,3%1,0%269,4%4
eWork Group0,4%1,0%146,3%4
Saltängen Property Invest0,1%1,3%850,0%3
Atea0,5%1,9%243,1%3
Data Respons0,4%1,1%181,5%3
Gjensidige Forsikring0,5%1,3%137,5%3

I tabellen finner vi en del bolag med utdelning i april, vilket kan förklara mycket av eller hela uppmärksamheten: Fortum, Sampo, Atea, Data Respons, eWork och Gjensidige Forsikring. Några av dessa och många av de andra hade också bolagsstämma och/eller rapport; allt detta väldigt legitima anledningar för våra aktiebloggare att fatta pennan.

En kort genomgång av de uppstickare som uppmärksammats av flest aktiebloggare

Lundaluppen uppmärksammade Fortums roll som delägare i det norska elhandels-, kraftproduktions- och distributionsföretaget Hafslund vilket huvudägaren Oslo stad lagt ett uppköpsbud på. Lundaluppen reflekterade också över hur Fortum sköts. Långsiktig investering gjorde en analys av Fortum som ett bolag beroende av priset på el och Putins välvilja. Nordnetbloggen (författare Gottodix) nämnde även Fortum  i sin påskkrönika. Övriga inlägg handlade mest om erhållna utdelningar och redovisning av innehav. Hitta alla inlägg om Fortum härHandla Fortum på Avanza (adlink).

Att välja lycka anser att det finns kurspotential i Nobina men skrev även att analytikernas åsikter om bolaget går isär. Dividend bomber slog till och köpte Nobina. Spara med Hemberg föreslog att byta Bilia mot ”buss-Nobina”. Övriga inlägg var kortare omnämnande. Hitta alla inlägg om Nobina härHandla Nobina på Avanza (adlink).

CellaVision var det också flera aktiebloggare som skrev om. Bolaget gjorde en omvänd vinstvarning vilket fick kursen att stiga rejält. Molekylär Ekonomi (Gottodix) skrev att det finns gott om värdedrivare i CellaVision. Riskminimeraren pekade på den höga värderingen. Spara med Hemberg skrev att spararna tog hem korta vinster. Hitta alla inlägg om CellaVision här. Handla CellaVision på Avanza (adlink).

Jag vill även nämna Sampo, vilket fem olika bloggare skrev om. Lundaluppen gjorde ett inköp efter att ha avyttrat Hafslund. Lundaluppen gjorde också en detaljerad genomgång av liv- och skadeförsäkringar med referens till och exempel från Sampo. Spara till tusen ville köpa försäkringsbolag men tyckte att Sampos mutiplar var lite höga. Petrusko nämnde Sampo som ett exempel (tillsammans med Autoliv m.fl.) på hur svårt det är att bedöma vad som händer med marknaden i framtiden. Miljonär innan 30 skrev flera inlägg om Sampo och återinvesterade utdelningar i bolaget. Hitta alla inlägg om Sampo härHandla Sampo på Avanza (adlink).

Utforska vidare själv på StockBlogs

Jag kommer inte att gå in mer i detalj på övriga bolag på listan utan lämnar det åt dig som läsare att forska vidare. Det kanske också är ett väl litet urval för att kunna dra några slutsatser om några trender om bara tre eller fyra bloggare skriver om ett visst bolag. Hur som helst, verktyget är ditt – klicka på bolagsnamnen i listan för att läsa alla motsvarande inlägg här på StockBlogs.se.

Allt eftersom antalet bloggar ökar här (föreslå gärna en blogg!) kommer vi även att kunna göra mer detaljerade kommentarer kring det statistiska underlaget.

På återseende!

Henrik

Lämna en kommentar