Vilka aktier tillhörde favoriterna i början av sommaren 2017?

Kategorier StockBlogs.se

Då så kommer äntligen månadsrapporten för juni. Är lite sen då jag prioriterat att lägga in en hel del nya bloggar här på StockBlogs.  Vi kan med andra ord förvänta oss att antalet inlägg per månad kommer att öka framöver. Föreslå också gärna en blogg – din egen eller någon annans! I juni registrerade StockBlogs totalt 675 inlägg bland svenska aktiebloggar, vilket är något mindre än i maj då det var 732 inlägg. Låt oss då titta på vilka aktier som var populärast på svenska aktiebloggar i juni 2017. Länkar till bolag leder till Avanza (adlinks).

Flera nykomlingar bland topp-30-aktierna

Diagram 1: De 30 mest omskrivna aktierna i juni 2017, förekomst i procent av alla inlägg

De 30 mest omskrivna bolagen i juni 2017 på svenska aktiebloggar
De 30 mest omskrivna bolagen i juni 2017 på svenska aktiebloggar – H&M alltjämt i topp.

Som jag tidigare konstaterat är topp-30-listan ganska stabil. Stora, välkända och oftast utdelande bolag från Stockholmsbörsen tillhör de mest omskrivna aktierna på svenska ekonomibloggar. Tre bolag är nykomlingar på topp-30. Flera bloggare uppmärksammade spelmarknadsföringsbolaget Catena Media. Givetvis uppmärksammade ekonomibloggarna också Essity, som nyligen knoppats av från SCA. Läs alla inlägg om Essity på StockBlogs här. Även Netflix tog sig in på listan – dels till följd av att teknikaktierna (främst det s.k. ”FANG”-gänget) nämndes i högre utsträckning, men även ur ett rent konsumtionsperspektiv. Läs om Netflix på StockBlogs här. Att Storytel ligger så pass högt upp på listan tror jag beror på att det nu är många av bloggarna som nämner bolagets tjänster i samband med bokrecensioner.

Låt oss titta på diagram 2, som visar hur frekvensen av de 20 mest omskrivna aktierna i juni förhåller sig till tidigare månader. Vi kan konstatera att H&M, som för övrigt är det överlägset mest omskrivna bolaget på bloggarna, avancerat ytterligare. Även investmentbolagen Investor och Kinnevik behandlas oftare. Amazon är i stigande trend, och även Clas Ohlson uppmärksammades i ökad utsträckning. Handelsbanken och Nordea verkar vara i nedåtgående trend på bloggarna, liksom fastighetsbolaget Castellum. Märk väl att statistiken inte visar bloggarnas inställning till bolagen i fråga, utan bara hur ofta de omnämns.

Diagram 2: De 20 mest omskrivna bolagen i juni 2017, jämfört med tidigare månader, förekomst i procent av alla inlägg per månad

Jämförelse över tid av de 20 mest frekventa bolagen bland ekonomibloggarnas inlägg
Stora bolag alltjämt populärast

Diagram 3: Bolagsstorlek för de aktier på Stockholmsbörsen som omnämns i juni 2017. Antal blogginlägg

De mest förekommande bolagsstorlekarna i aktiebloggarnas inlägg i juni 2017

Large Cap i ledningen men övriga smyger sig på.

Diagram 3 visar att Large Cap fortsätter att dominera på aktiebloggarna. Jag kan dock notera att texter om Mid Cap och Small Cap nu utgör en något större andel än tidigare. Kanske kan det bero på att flera nya bloggar lagts till, vilket troligtvis har ökat mångfalden.

Ingen som gillar finska aktier?

Diagram 4: Handelsplatser/börser. Antal blogginlägg i juni 2017

Förekomst av olika handelsplatser (börser) bland ekonomibloggarnas inlägg i juni 2017

Stockholmsbörsen och First North ligger fortfarande i topp. I övrigt kan nämnas att aktier på Helsingforsbörsen omnämns i allt lägre utsträckning vilket kan tyckas lite märkligt – är den verkligen så ointressant?  Köpenhamnsbörsen hänger med, om än blygsamt, mycket tack vare Pandora och Novo Nordisk. Jag har nu också tagit med bolag från de amerikanska börserna och börser inom EU. Dock än så länge bara bolag på S&P 500 respektive Euro Stoxx 50.

Allt gott!

Henrik

Lämna en kommentar