Indien - StockBlogs.se

Taggat: Indien

American Tower Corporation

American Tower Corporation är en av de ledande företagen inom infrastruktur förtelefoni. De äger telefonmaster i ISA, Indien, Afrika och Latinamerika. De driverjust nu ca 170 000 telefonmaster. Företagsmodellen handlar om långa kontrakt medde största företagen inom telekombranschen. Detta borde Läs mer

Disneydags

Nyligen rapporterade Disney för Q4. Det var en bra rapport som resulterade i ett antal köprekommendationer och riktkurser på 160-180 USD:Något av det mesta intressanta i rapporten var kanske antal prenumeranter för nyligen lanserade Disney+. Förväntningarna var cirka 20 miljoner Läs mer

WHO klassar 19-nCoV som internationellt hot – ändrar inte riskbedömningen – spridningen avtar – dödstal stabiliseras

Världshälsoorganisationen WHO har klassat utbrottet av coronaviruset 19-nCoV som internationellt hot mot människors hälsa, vilket är en signal om att länder behöver samarbeta. Man har dock inte höjt riskbedömningen och spridningstakten har avtagit något, samtidigt som dödstalen stabiliserats.Tillväxt i antal Läs mer

Mat eller piller

I varenda matbutik finns det kosttillskott och multivitaminer. Särskilt nu på vintern marknadsförs de rätt hårt. Jag har alltid tänkt att det nog är bättre att få i sig de vitaminer, mineraler och annat man behöver genom riktiga livsmedel istället Läs mer