Bouppteckning och ekonomi – så fungerar det

När en person avlider måste de efterlevande göra en bouppteckning. Det låter invecklat men behöver inte vara så svårt som man tror.

I denna artikel går vi igenom vad en bouppteckning är, vad du bör tänka på kring sådant som rör pengar, investeringar och kapital – och så ger vi några konkreta tips på hur du gör det hela lite enklare.

Artikeln är skriven både för dig som efterlevande och för dig som vill förbereda terrängen så att säga för dina arvingar.

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är ett skriftligt dokument som visar alla tillgångar och skulder i ett dödsbo efter ett dödsfall. Ifall den avlidne har en make eller maka ingår även dennes tillgångar och skulder. I dokumentet ska det dessutom finnas information om dödsbodelägare, testamentariska arvingar och efterarvingar.

Varför behövs bouppteckning?

Själva processen att upprätta denna skriftliga handling kallas för bouppteckning och det är något som krävs enligt lag. Det är alltså aldrig en fråga om man ska göra en uppteckning eller inte. Det är ett krav.

Bouppteckningen, kan man säga, är dödsboets legitimationshandling. Den visar vem som kan företräda dödsboet. Förutom att den måste skickas in till Skatteverket behövs den till exempel för att:

  • Ta ut medel från och avsluta den avlidnes bankkonto
  • Sälja bostad och mark
  • Avyttra eller överlåta ett långsiktigt sparande i form av aktier, fonder och andra värdepapper
  • Sälja bilen

Vem kan göra en bouppteckning?

En av de efterlevande gör bouppteckningen och kallas då bouppgivare. Det kan med fördel vara den person som känner till den avlidnes ekonomi bäst.

Denna bouppgivare utser två så kallade förrättningsmän, två personer som saknar arvsrätt i dödsboet. Deras uppgift blir att intyga att allt antecknats på ett korrekt sätt och att den avlidnes tillgångar värderats på ett rimligt sätt.

Om du vill får du anlita en begravningsbyrå eller jurist för att genomföra bouppteckningen. Det kan vara smidigt ifall den avlidne har en invecklad ekonomi, exempelvis med många fastigheter, företag och andra tillgångar.

Göra bouppteckningen själv online

Ett alternativ är att använda ett onlineverktyg som exempelvis Aatos för att upprätta en bouppteckning. Det är ofta relativt billigt och du får hjälp steg för steg genom alla moment och undviker att missa något viktigt.

Tänk på att behovet av att ha två förrättningsmän alltid gäller, även om du anlitat en utomstående för att förvalta dödsboet.

När ska man skicka in bouppteckningen?

Inom fyra månader efter dödsfallet måste bouppteckningen skickas in till Skatteverket. Vanligtvis inom cirka tre veckor efter dödsfallet får dödsboet ett brev från Skatteverket med information, ett ärendenummer och den avlidnes personuppgifter. Där står också vilket skattekontor du kan vända dig till.

Här kan du se aktuell kötid hos Skatteverket.

Detta måste en bouppteckning innehålla

  • Bouppteckningen (själva dokumentet)
  • Vidimerad kopia av densamma
  • Original eller bestyrkta kopior av testamenten, arvsavståenden, kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen och liknande dokument
  • Fullmakt i original om en sådan finns

Vad ska du tänka på kring aktier, fonder och investeringar?

Om den avlidne har ett kapital i form av fonder, aktier eller andra investeringar ingår allt detta vanligtvis i dödsboet och omfattas av bouppteckningen, men det finns undantag.

Dessa tillgångar måste inte nödvändigtvis avyttras för att fördelas. Exempelvis aktier kan fördelas mellan arvingarna genom ett ägarbyte.

Tänk på att om ni säljer tillgångar som gått med vinst kan det hända att ni får betala kapitalvinstskatt nästa år. Så är fallet om exempelvis en aktieportfölj som gått med vinst ligger i ett aktie- och fondkonto istället för i ett ISK eller en kapitalförsäkring.

I ett sådant läge kan ett alternativ vara att inte sälja innehaven utan bara överlåta innehavet från dödsboet.

Speciella regler för kapitalförsäkring

Om den avlidnes tillgångar ligger i en kapitalförsäkring (KF) är det lite speciella regler som gäller eftersom den typen av konto egentligen är en försäkring rent tekniskt.

Det som händer är att kontot automatiskt spärras i samband med att Skatteverket registrerat dödsfallet. Därefter säljs innehaven av och betalas ut som ett engångsbelopp till förmånstagarna.

Tänk på att kapitalförsäkringar inte ingår i arvet utan det är den eller de som står angivna som förmånstagare som får pengarna ur kapitalförsäkringen. Det finns dock i vissa fall möjlighet att väcka talan om jämkning av kapitalförsäkringen.