Vad är en björnmarknad?

När börsen surnar hör man ofta frågan – är börsen inne i en björnmarknad? Ofta är det bara en korrektion men ibland övergår det till att bli en björnmarknad. Hur känner man igen en björnmarknad, varför inträffar de och vad har björnar med det hela att göra?

Björnmarknad är när priset på en tillgång sjunker en viss tid

En björnmarknad är när priset på en tillgång sjunker över tid. Vanligtvis definieras det som när priset har sjunkit 20 procent eller mer från tillgångens 52-veckors högsta pris. Dessutom ska det ha gått minst två månader sedan högsta notering. Motsatsen till björnmarknad är tjurmarknad.

Alla slags tillgångar kan hamna i en björnmarknad. Världens börser, världsindex, råvaror, enskilda ierier, huspriser och så vidare. Låt oss utgå från att tillgången vi pratar om här är börsen. Det är nämligen ofta börsen man pratar om när man pratar om björnmarknad.

Det kan vara lätt att blanda ihop björnmarknad med börskrasch och börskorrektion. Så här definierar man det ofta:

  • Börskrasch: Börsen faller kraftigt under en dag eller två.
  • Korrektion: Börsen faller 10 procent eller mer från sin 52-veckors högsta notering under loppet av dagar, veckor eller månader.
  • Björnmarknad: Börsen faller 20 procent eller mer från sin 52-veckors högsta notering. Det ska ha gått minst två månader sedan toppen.

En börskrasch kan utlösa en björnmarknad, men behöver inte göra det per definition. På samma sätt kan en korrektion övergå i en björnmarknad men börsen kan lika gärna återhämta sig.

Vad orsakar en björnmarknad?

En björnmarknad inträffar när investerarnas förtroende för börsen minskar vilket får dem att sälja av sina innehav. När utbudet blir större än efterfrågan sjunker priset på aktierna. Det leder lätt till en kedjereaktion eftersom fallande priser får allt fler att kliva av marknaden, vilket i sin tur får priserna att sjunka ytterligare.

När vi pratar om björnmarknad på börsen är det ofta tätt sammankopplat med konjunkturen. Det kan finnas många andra orsaker till en björnmarknad – och vi kommer till dem snart – men konjunkturen väger tungt. När konjunkturcykeln börjar närma sig sitt slut svänger börsen nedåt. När vi sedan går in i lågkonjunktur bekräftas det av björnmarknaden. När det ser som mörkast ut vänder börsen upp och så småningom kommer vi ut ur lågkonjunkturen. Då råder det vanligtvis redan tjurmarknad igen. Lite förenklat är det så det ser ut.

Hur ”vet” marknaden vad som kommer att hända? Det vet den inte: marknaden kan inte med säkerhet förutspå lågkonjunkturen. Det som händer är att investerarkollektivet hela tiden analyserar mängder av parametrar för att bedöma när det är dags att kliva av båten. Det kan handla om att titta på industriproduktionen, tillväxten, arbetslösheten, inflationen med mera. Många investerare som gör bedömningen att ekonomin har toppat börjar sälja av sina innehav för att undvika att följa med ner i nästa björnmarknad. Ironiskt nog är det just detta som utlöser björnmarknaden – givet att tillräckligt många investerare tryckt på säljknappen under tillräckligt lång tid. Ibland blir det falskt larm och då hinner korrektionen kanske inte övergå i björnmarknad.

Stor korrelation mellan konjunktur och börs

I bilden nedan ser vi ett tydligt samband mellan Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer och hur börsen går. Vi ser att som regel stiger börsen i takt med att konjunkturen förbättras, och tvärtom. Korrelationen är nästan 0.58, vilket innebär att det finns ett starkt samband. Denna siffra säger inget om orsak och verkan men den visar att konjunkturen och börsen hänger samman.

Börsen och konjunkturen 1996 - 2018
Sambandet mellan börsen och konjunkturläget är tydligt.

Konjunkturbarometern är Konjunkturinstitutets sätt att snabbt mäta ett antal indikatorer inom industri, bygg, detaljhandel, tjänster och hushåll, baserat på enkätsvar. Konjunkturinstitutet anger att värden under 100 visar på en svagare ekonomi än normalt. I grafen över OMXS30 från 1996 till och med 2018 nedan markeras dessa perioder med rött. Vi ser att börsen vänder ner innan vi går in i en ekonomiskt svagare period. Vi ser också att börsen vaknar till liv igen långt innan vi kommer ut ur de svagare ekonomiska perioderna.

1996 - 2018: Börsen viker av innan det blir lågkonjunktur
Börsen vänder ner innan vi går in i en svagare ekonomi. Den vänder upp igen medan ekonomin fortfarande är svag.

Därmed inte sagt att de två faktorerna inte påverkar varandra: en dyster börs kan också påverka sentimentet hos företag och hushåll. Poängen kvarstår ändå – börsen ger indikation på sämre tider innan vi är där.

Mer än bara en fråga om konjunkturen

Även om björnmarknader ofta inträffar i samband med ekonomisk avmattning kan det finnas andra faktorer bakom som utlöser björnmarknaden eller som ger den extra bränsle. En av dessa faktorer är en kraftigt övervärderad börs eller börsbubbla. Så var fallet till exempel i samband med IT-kraschen. En annan orsak kan vara en allt för aggressiv penningpolitik. Här är det främst Fed i USA vi får titta på, men även ECB. Räntan höjs om inflationen är hög, alltså kan inflationen vara en bakomliggande faktor. Det tar oss till råvarupriserna. Om de skenar leder det till inflation, vilket påverkar ekonomin negativt. Stigande råvarupriser kan alltså bidra till att vi får en björnmarknad på börsen.

Andra faktorer man kan tänka sig är handelskrig, krig, en skuldbubbla som spricker eller en kollaps på bostadsmarknaden. Hur man än vänder och vrider är det sammankopplat med ekonomin. Går ekonomin dåligt, oavsett orsak, kan vi räkna med att björnen kryper fram.

Saker och ting hänger ihop och det går ofta inte att peka på en enda orsak (även om många kommer att göra sådana förenklingar för att försöka förstå). Hur länge en tjurmarknad har pågått spelar däremot ingen roll för när nästa björnmarknad inträffar. En tjurmarknad kan vara längre än man tror.

Det ska även nämnas att världsmarknaderna ofta påverkar varandra. Börserna i Sverige påverkas mycket av de amerikanska börserna och DAX i Tyskland. Om till exempel de amerikanska börserna går in i björnmarknad är det troligt att våra börser också gör det, men knappast tvärtom.

Tips: Vill du investera i björnmarknad? Då föreslår vi att du tittar på vad en guld etf kan göra för portföljen!

Björnmarknadens historia

Begreppet har vuxit fram genom åren och kan bland annat spåras till 1600-talets björnskinshandel. Jägarna sålde då skinn från björnar som ännu inte var skjutna. Parallellen till aktiemarknaden var att de som blankar aktier (d.v.s. säljer aktier de inte äger) bara tjänar pengar om aktien sjunker i pris.

Tjur och björn slåss i Algiers, New Orleans
Bull and Bear fight at Algiers, New Orleans, 1853. Illustration. Källa: ”Illustrated News”, 23 April, 1853

Egentligen är begreppet björnar vs tjurar äldre än så. Sedan 1500-talet till och med 1800-talet var bear-baiting, en slags djurhetsning, populär i England. Kamphundar släpptes lös på en stackars björn som satt fastkedjad i en påle. Denna grymma typ av betting spred sig så småningom till USA. Olika variationer förekom. Ibland användes till exempel en tjur istället för en björn. Begreppet ”bull and bear baiting” var fött.

Författaren Thomas Mortimer nämnde begreppen tjur- och björnmarknad första gången i sin bok Every Man His Own Broker från 1769. På 1800-talet förekom det tjurar och björnar i minst två konstnärers verk. Bilden nedan målades av William Holbrook Beard och föreställer kampen mellan björnar och tjurar på Wall Street.

Tjurarna och björnarna på marknaden
William Holbrook Beard: The Bulls and Bears in the Market, oljemålning 1879.