Aktietips som alltid fungerar

Det är lätt att bli förvirrad när man letar efter aktietips. Vem ska man lita på? Varför säger analytikerna olika saker? Visst, det är vanskligt att ge tips om aktier, inte minst för att det kan slå fel. Här har jag försökt sätta samman en slags universell lista på tips för dig som vill handla med aktier. Det är råd som alltid gäller oavsett börsklimat. Det är bättre att ge den hungrige ett fiskespö än en fisk. Därför blir det inga tips om vilken aktie man ska köpa. Istället handlar det om hur du kan komma igång och hitta de bästa aktierna på egen hand. Så varsågod, här är mitt ”aktiespö”! Om du insisterar och ändå vill ha ett mer konkret tips får du scrolla ner till punkt 6. 🙂

1. Välj tidshorisont – försök inte att bli rik snabbt

Aktier kan handlas på både kort och lång sikt, men vanligast och enklast är det att tjäna pengar på långsiktiga investeringar. Innan vi börjar titta på mer konkreta aktietips måste du ställa dig denna fråga först – vilken är din tidshorisont?

Investeringar vs trading

Mycket grovt sett finns det två typer av personer som handlar med aktier: investerare och traders. Sättet att tänka på skiljer dem åt. Många som inte är så välbekanta med aktier har föreställningen att alla som sysslar med aktier är börshajar och daytraders som är ute efter snabba kap. Så är det förstås inte. Både investerare och traders förtjänar sin plats under solen. Gemensamt för bägge är att målet är att tjäna pengar. Så vad är då skillnaden?

Olika motiv till att köpa aktier

Först och främst har traders och investerare olika anledningar till varför de köper en viss aktie. En investerare tittar på bolagens fundamentala data. Tjänar det pengar? Går det med vinst? Ligger skulderna på en rimlig nivå? o.s.v. Tradern intresserar sig mer för tekniska aspekter i priset, t.ex. stöd och motstånd i kursdiagrammet, förhållandet mellan köp- och säljvolym, medelvärden och en rad tekniska indikatorer som till exempel Relative Strength Index och Bollinger Bands. Eller så kan tradern reagera på rapportdata, nyheter eller t.o.m. något som kommer fram på Twitter om det kan tänkas påverka aktiepriset.

Olika tidsperspektiv

Det andra som oftast skiljer dem åt är tidsperspektivet. Man kan inte investera pengar och säga att man har en tidshorisont på två dagar eller en vecka. Till och med en tidshorisont på ett par månader känns väldigt kort för en investerare. En trader däremot kan ha ett tidsperspektiv som sträcker sig från några sekunder till några dagar eller ett par veckor. Ibland längre, men som regel inte.

Tips: Försök inte att bli rik fort! Det går att bli mycket rik på aktier, även om man börjar med små medel. Det går att bli mycket rik mycket fort också, men det är svårt. Mycket svårt. Faktum är att de flesta som blivit rika på aktier – antingen som investerare eller genom trading inte har skyndat. När man skyndar blir det gärna för mycket risk och då är det lätt hänt att man bränner kapitalet. Kom ihåg att det är svårare att komma tillbaks till samma nivå efter en förlust än vad det är att tjäna motsvarande summa pengar från den nivå du befinner dig på.

Ibland är skillnaden hårfin och ibland korsas de två typerna. Exempelvis händer det att en del investerare beslutar att ägna sig åt viss swing trading med en del av kapitalet i aktier som de har i den långa portföljen efter att de upptäckt vissa mönster. Kursen pendlar upp och ner inom ett visst intervall och investeraren blir en tillfällig trader och köper billigt och säljer dyrt inom loppet av några dagar eller veckor.

Tips: De flesta tjänar på att investera istället för att trada. Det är en väldigt liten del av dem som provar på trading som lyckas generera en positiv avkastning över tid. Det är en mycket svår konst att bemästra. Samtidigt lyckas så gott som alla som regelbundet köper aktier i en långsiktig och väldiversifierad portfölj att tjäna bra med pengar på det över tid.

Var regelbunden istället

Ett av de smartaste saker man kan göra när det kommer till aktier är att spara regelbundet. Då menar jag varje månad. Sätt av en del av lönen precis när den trillat in på kontot och köp aktier för den. Det försäkrar att ditt sparande blir disciplinerat och jämnar ut marknadens upp- och nergångar på ett bra sätt. Det kallas för Dollar Cost Averaging och blir ganska kraftfullt på sikt.

2. Förstå varför priset på aktier ändras – aktiepriserna styrs av tillgång och efterfrågan

Börsen handlar om utbud och efterfrågan. Priset på aktier beror på hur många som vill köpa en viss aktie jämfört med hur många som vill sälja den. Om det händer något inom ett bolag som är positivt vill fler människor köpa aktien och då drivs priset upp eftersom det blir mindre och mindre säljare som vill sälja aktien till en viss nivå. På samma sätt kan det hända att det plötsligt finns väldigt få köpare om det inträffar något negativt, t.ex. en katastrofal rapport eller om hela marknaden drabbas av panik.

Den långsiktiga trenden är upp

Aktiemarknaden går upp med tiden och det finns inget magiskt bakom det. Anledningen till att aktier generellt blir dyrare är för att bolagen som ligger bakom aktierna genererar värde. Därför bör du välja bolag som kan generera värde både idag och i framtiden. Om de inte lyckas med det kommer kursen att bli lidande på sikt. Det finns förhoppningsbolag där aktiekursen kan rusa trots att det inte finns någon vinst i bolaget eller ens någon omsättning att tala om. Som regel håller det inte i längden om bolaget inte lyckas uppvisa en stabil tillväxt och vinst så småningom. Undvik förhoppningsbolag. Leta efter bolag som är lönsamma och uppvisar en regelbunden tillväxt över tid.

Värdering av aktier

Men det är inte allt. Det finns något som heter värdering också. Det innebär att ett bolag eller marknaden som helhet kan bli dyrare under vissa perioder i förhållande till vad som genereras i form av vinst och omsättning. Det finns många sätt att värdera aktier på. Några av de vanligaste är P/E-värdet (priset i förhållande till vinsten), P/S-värdet (priset i förhållande till omsättningen/försäljningen) och P/B-värdet (vinsten i förhållande till det bokförda värdet). För en utdelningsinvesterare kan det vara lämpligt att titta på direktavkastningen som en indikator på om bolaget är övervärderat eller inte. En mycket låg direktavkastning i förhållande till vad den brukar vara i ett visst bolag kan indikera att aktien är övervärderad.

Det kan vara svårt att veta vad som är billigt och vad som är dyrt

Det är dessvärre mycket svårt att dra några exakta gränser för vilka värden som är acceptabla. Ett bolag kan vara övervärderat eller undervärderat länge innan värderingen leder till förändringar i aktiekursen. Det man kan säga är emellertid att investerarkollektivet tittar på de olika värderingsparametrarna. Hur mycket marknaden är villig att betala för en aktie påverkas därför av värderingarna. Om marknaden eller ett bolag är kraftigt undervärderade är fallhöjden begränsad. Tänk t.ex. hur det såg ut efter finanskrisen. Det blev ett fantastiskt rally efter det att kurserna började vända uppåt igen.

På motsvarande vis kan det finnas en begränsad uppsida när värderingarna börjar bli ansträngda eftersom många börjar tveka att investera då det känns allt för riskabelt. Det i sin tur begränsar hur mycket kurserna kan fortsätta uppåt (minskad efterfrågan = mindre kursökningar). Förhållandet mellan värdering och aktiekurs kan liknas med en slag dragningskraft. Kursen kan svänga åt extremerna både uppåt och nedåt men på sikt tar tyngdkraften över och drar kursen till en mer normal nivå, en normal värdering.

Att värdera tillväxtbolag är extra svårt

Ett exempel där det är mycket svårt att analysera bolag baserat på värderingen är tillväxtbolag. De växer ofta så mycket att värderingen ”kommer ikapp” allt eftersom de nya rapporterna presenteras. Det innebär att när man sitter och analyserar ett visst bolag har siffrorna ibland redan hunnit springa iväg och den värdering man tittar på har hunnit bli gammal. Bolaget kan då se övervärderat ut fastän det inte är det.

3. Lyssna inte på analytikernas aktietips – de vill ofta bara sitt eget bästa

Jag vill få det sagt: gå inte efter köp- och säljrekommendationerna. Varför inte då? Analytikerna har ju bra betalt för att analysera bolag, kan man tycka. Visst, det finns bra aktieanalytiker, men det finns minst lika många dåliga. Ofta pratar de i mun och motsäger varandra. Ibland också sig själva. Det är viktigt att förstå att många aktieanalytiker följer sin egna agenda. Många jobbar för de stora bankerna som tjänar pengar på att folk byter aktier ofta – inte på om kursen går upp eller ner. Många analytiker äger inte ens de bolag som de själv rekommenderar. Det händer ofta att en analytiker rekommenderar en viss aktie, som då rusar och då blir det en självuppfyllande profetia. När småspararna lite väl sent snappat upp tipset och köpt på sig ett gäng aktier faller kursen tillbaks eller går sidledes. Banken har tjänat sitt courtage och du har sprungit på fel boll.

Håll kostnaderna nere

Banken vill att du köper och säljer så mycket som möjligt eftersom då tjänar den pengar i form av courtage. Nu för tiden finns det mycket bra erbjudanden från bl.a. Avanza, Nordnet och Nordea med mycket lägre courtage än vad de var en gång i tiden. En del mäklare har olika courtageklasser. Det innebär att prissättningen baseras på hur stora affärer du gör. Om du gör många små affärer finns det en courtageklass som passar för det köpmönstret. Gör du stora eller jättestora affärer finns det andra courtageklasser som innebär en lägre kostnad för dig.

Samtidigt får inte courtagekostnaden avskräcka dig från att göra aktieaffärer. Det absolut viktigaste är att du följer den strategi som du sätter upp. Kostnaden av att inte följa strategin blir nämligen lätt mycket högre än vilken courtagekostnad som helst.

4. Hitta en strategi att följa – det gör dig trygg i dina aktieköp

Även en blind höna hittar ett korn ibland. Om du köper aktier lite här och där kommer några att vara bra och andra blir mindre bra val. Om vi nu inte ska få våra aktietips från analytikerna behöver vi fatta våra beslut på ett annat sätt. Om du inte har en strategi har du inget ramverk att förhålla dig till. Du kan inte bedöma om du gör rätt eller fel. Hur aktiekursen går en månad eller två är kanske inte den bästa indikatorn egentligen. Du måste alltså hitta en strategi i ditt sparande och i dina aktieköp.

Håll dig till din strategi

Traders säger ofta ”plan the trade and trade the plan”. Det samma gäller för investerare. Det finns massvis av olika aktiestrategier och det är bara fantasin som sätter gränserna. Olika strategier passar olika personer olika bra och du behöver känna dig fram vad som passar dig bäst. Kanske vill du ha två eller fler strategier som du kör samtidigt men i olika portföljer. Eller så vill du hålla dig till en enkel strategi för alla aktieköp. Mer komplicerade strategier behöver inte alltid vara bättre. Ibland är det bäst att hålla det så enkelt som möjligt för att inte riskera att man efter ett tag tappar intresset för sina aktier då de kräver för mycket administration.

Utdelningsaktier är ofta bra aktier

En av de enklaste strategierna är att köpa utdelningsbolag. Den strategin är bra eftersom det som regel bara är bra bolag som kan ha en fin utdelningshistorik. Andra strategier är att köpa undervärderade eller extremt undervärderade bolag, att investera i tillväxtbolag eller att fokusera på investmentbolag. Vissa personer tycker om att läsa årsrapport efter årsrapport och fundera länge på för- och nackdelar med ett visst bolag. Andra föredrar att tillämpa en kvantitativ metodik där en grupp företag köps om de matchar uppsatta kriterier i en aktiescreener.

Om du vill få lite mer inspiration föreslår jag att du läser vår artikel om aktiestrategier.

Sprid på riskerna!

Oavsett vilken strategi du har bör du sprida på riskerna. Det gäller alla investeringar, alltid. Lägg inte alla äggen i samma korg. I en aktieportfölj kan det handla om att köpa aktier från olika branscher, olika bolagsstorlek eller olika marknader.

5. Försök inte att tajma marknaden – om du inte vet precis vad du gör

För att slå hål på en myt: Det går faktiskt att tajma marknaden. Det är dock väldigt svårt och för de flesta är det en bättre strategi att köpa aktier regelbundet, även när det skakar på marknaden. En stor del av börsens sammanlagda kursökning sker som regel under väldigt få dagar. Missar man dessa dagar missar man en stor del av utvecklingen. Om du vill försöka dig på att tajma marknaden är vi tillbaks till punkt 4 ovan. Du behöver en strategi även för detta. Om du försöker att känna efter när det är dags att sälja, t.ex. för att aktiekursen har stigit så mycket, kommer du för det mesta att misslyckas. Du behöver något konkret att gå på. Allra helst bör du testa din teori mot historiska data men det är överkurs.

Två sätt att tajma marknaden

Låt mig istället ge lite inspiration genom att nämna två sätt som du kan tajma marknaden på utan att riskera att göra bort dig:
  1. Köp bara aktier i positiv trend: En del investerare och många traders är välbekanta med begreppet medelvärden. Det innebär att man tittar på aktieprisets medelvärde under en given period. För investeringar ses ofta 200 dagars medelvärde som en slags vattendelare mellan bull och bear, mellan en aktie i positiv och negativ trend. På t.ex. Avanza och på TradingView kan du lätt rita ut 200 dagars medelvärde. Man kan säga mycket om att köpa och sälja baserat på medelvärden och det är inte helt lätt att veta vad som fungerar. Dessutom ändras marknadsdynamiken över tid vilket gör att det inte finns några värden som alltid gäller för alla aktier. Det man kan säga med säkerhet är att du ökar dina chanser till en god avkastning om du fokuserar på att äga aktier som ligger i positiv trend. För många aktier brukar det vara när aktiepriset ligger över 200 dagars medelvärde. På motsvarande vis är det bra att undvika aktier som ligger under sitt 200 dagars medelvärde. Visst kan man ”bottenfiska” men risken är stor att botten inte är nådd när man tror det och det kan ta ett tag innan aktien kommer in i en positiv trend. Om du inte är helt säker på vad du gör är det nog bäst att undvika att köpa och sälja precis när aktiepriset korsat 200 dagars medelvärde. Det händer nämligen att det blir falska utbrott både över och under medelvärdet och du förlorar courtagekostnader och skillnaden i aktiekursen som följd. En möjlighet är att stämma av alla aktier en gång i kvartalet och stuva om i portföljen så att samtliga aktier som ligger där är i positiv trend. En variant för att undvika falska signaler är att bara titta på index. Då kan du välja att inte investera i aktier alls när OMXS30 ligger under sitt 200 dagars medelvärde. Risk att missa uppgångar? Förvisso. Betydligt lägre risk i ditt sparande: JA!
  2. 60% aktier – 40% räntefonder och balansera om regelbundet: Lägg in 40% räntefonder i din portfölj, t.ex. Spiltan Räntefond Sverige. Om du lägger in räntefonder i portföljen blir den totala avkastningen över tid sannolikt lägre än om du bara kör på aktiefonder. Det du vinner på med att lägga in räntefonder är att portföljen klarar orostider mycket bättre. Men vad har det här med tajming att göra? Jo, om du t.ex. har bestämt att räntefonder ska utgöra 40% av portföljen och du kollar detta varje kvartal innebär det att du kommer att tvingas sälja av en del aktier när de rusar mot skyarna. Dessa pengar placeras då i räntefonder så att kvoten behålls. Det är en väldigt enkel strategi som kanske inte ens kan kallas för tajming utan istället är det en allokeringsstrategi. Faktum är att det fungerar som tajming genom att svängningarna på börsen jämnas ut i din portfölj. På samma sätt blir det vid en total kollaps på börsen. Då blir plötsligt din räntefondsandel för stor och du tvingas köpa aktier när det känns som tuffast. Ofta är det just då som du har chans att göra kap och köpa aktier till rea. När börsen har bottnat vänder det ofta uppåt med kraft. Läs gärna vår guide om högräntekonton.

6. Köp investmentbolag – om du inte vet vad du ska köpa

Om du inte har tålamod att leta efter aktier, analysera dem och välja ut vilka du ska spara i då tror jag att jag ändå har ett aktietips. Ta rygg på någon som satsat sina egna pengar. Jag tänker på investmentbolagen. Det finns flera fina investmentbolag på Stockholmsbörsen. Ett investmentbolag investerar i andra bolag. Ibland går de andra bolagen att köpa var för sig på börsen men ibland har investmentbolagen innehav som inte är börsnoterade. Gemensamt för alla investmentbolag är att de förvaltar en portfölj av bolag. Det blir lite som en fond men med den stora skillnaden att du inte betalar någon fondavgift.

Eftersom investmentbolagen förvaltar flera bolag blir det automatiskt en riskspridning. Därför behöver du inte köpa särskilt många investmentbolag för att det ska kännas stabilt i portföljen. Alla de stora investmentbolagen i Sverige är samtidigt bra utdelningsaktier. Fem stora investmentbolag på Stockholmsbörsen som samtidigt har utdelningar är: Investor, Kinnevik, Industrivärden, Lundbergföretagen och Latour.

Skapa en portfölj av investmentbolag

Jag skulle vilja tipsa om ett behändigt investmentbolagsindex, ibindex, som uppdateras dagligen. Det är en portfölj med 14 investmentbolag på Stockholmsbörsen som viktas efter bolagens så kallade substansrabatt. Substansrabatt heter det när priset för att köpa investmentbolagsaktien är lägre än vad det skulle kosta att köpa all bolagen som ingår i deras portfölj var för sig. I grafen nedan ser du hur detta väldigt enkla och gratis index slagit börsen sedan 2014. Dessutom tillkommer utdelningarna, vilka du kan investera.

Ett bra sätt att börja spara i aktier är att sätta av en del av lönen varje månad och köpa en knippe investmentbolag. Om du tycker att även det är bökigt, köp då istället en indexfond varje månad, som t.ex. Avanza Zero.

Investmentbolag jämfört med index OMXS30
Sedan mars 2014 har investmentbolagen på Stockholmsbörsen slagit index OMXS30 med råge. Källa: ibindex.se

7. Läs en bok om aktier – för mer inspiration

Det tar ett tag för de flesta att greppa aktiemarknaden. Om du är genuint intresserad av att lära dig mer om aktier, investeringar och kanske rent av trading finns det en mängd intressanta böcker att läsa. Här är tips på två böcker med aktietips som du kan börja med för att komma igång. Den första är på svenska och är lite mer lättillgänglig och den andra är på engelska.

Den enkla vägen: bli rik och fri med aktier: En bok skriven av två svenska aktiegurus, Marcus Hernhag och Arne ”Kavastu” Talving, vars aktiebloggar vi följer här på StockBlogs. Här får vi följa deras respektive resa mot ekonomisk frihet och får ta del av deras bästa aktietips och strategier.

The Guru Investor: Jag blev själv mycket inspirerad av denna bok som tittar på vad tio aktiegurus har för strategier. Ambitionen med boken är att sätta fingret på det viktigaste parametrarna som varje guru tittar på när de väljer aktier att köpa. Här får vi följa bl.a. Warren Buffett, Peter Lynch, Joel Greenblatt och Joseph Piotorski. Konkreta aktietips ges genom parametrar som P/E-värden, P/S-värden, skuldsättningsgrad, vinst per aktie, omsättningstillväxt o.s.v. Det jag gillar speciellt med boken är att varje kapitel avslutas med en faktaruta där man får det sammanfattat vilka kriterier som varje aktieguru använder sig av. Visst, det blir lite förenklingar, men är ändå väldigt användbart för den som vill bygga sin egen strategi eller ta rygg på experterna. Finns även som e-bok.

Mer läsning