Är vi på väg in i en björnmarknad?

Kategorier Kronorna

Bland investerare finns det en grupp som kallas permabjörnar. Permabear på engelska. En permabjörn är en investerare som agerar utifrån antagandet att börsen kommer att tappa värde. En permabjörn får förr eller senare rätt. Ungefär på samma sätt som en klocka utan batterier visar rätt hela två gånger per dygn. Ibland går börsen som bekant in i dystrare faser, även om den långsiktiga trenden är upp. Varje gång börsen dyker utbrister permabjörnen – vad var det jag sa! Håller permabjörnarna på att få rätt nu när börsen skakar som den gör? Bloggen Kronorna undersöker.

Var är börsen nu?

Den vanligaste definitionen på björnmarknad är när börsen går ner 20 procent eller mer från sin högsta nivå det senaste året. Det ska ha gått minst två månader också. Enligt den definitionen är vi inte inne i en björnmarknad. Stockholmsbörsen är i dagsläget ner knappt 14 procent från sin högsta notering för de senaste 52 veckorna. Det var i augusti. S&P500 är ner drygt 13 procent sedan i september. Än så länge är det per definition en korrektion. En korrektion kan mycket väl gå över i björnmarknad. Hur det blir denna gång vet vi inte än.

För att Stockholmsbörsen ska hamna i björnmarknad krävs att vi kommer ner under 1344. Det innebär ett ytterligare fall på drygt 7 procent från dagens nivå. Det känns inte helt omöjligt. Tidskravet på att det ska ha gått minst två månader sedan toppen har vi redan passerat.

Stockholmsbörsen är än så länge bara i en korrektion

Ur ett tekniskt perspektiv finns det en stödnivå i OMXS30 i området mellan 1244 till just 1344, grovt räknat. Det var i det intervallet som börsen toppade innan finanskrisen (1321,56 för att vara exakt). Det var även i detta intervall som Stockholmsbörsen bottnade i juni 2016. Oavsett vilken vikt man lägger vid teknisk analys kan vi ändå konstatera att många investerare och traders håller ögonen på dessa nivåer och många agerar därefter. I klarspråk: skulle Stockholmsbörsen sjunka under 1344 har vi björnmarknad och risken är då stor att vi blir kvar där ett tag.

För att S&P500 (SPX) ska hamna i björnmarknad måste vi ta oss ner under 2353. Från dagens nivå innebär det ett fall på drygt 7 procent även här. Det har gått över två månader så tidskravet är därför tillfredsställt även för S&P500. Här finns inga nämnvärda tekniska motstånd att prata om eftersom denna nivå passerades mitt under det tjurrally som varat i USA de senaste åren och var vid den tidpunkten ATH.

Vägen mot björnmarknaden

Den 23 juni 2008 publicerade The Wall Street Journal en artikel om hur man känner igen en björnmarknad. De amerikanska börserna hade då fortfarande inte gått in i det som kom att bli en av de kraftigaste björnmarknaderna i historien – finanskrisen. När artikeln publicerades var S&P500 ner 15 procent från toppen, det vill säga ungefär som nu. Men den som jobbade på Wall Street kände redan att björnen hade kommit. Så kan det vara. De som jobbar på eller nära börsen får en helt annan känsla än den som försöker hänga med i nyheterna om vad som händer. Den gången var det ingen falsk signal: börsen fortsatte nedåt.

Jag vet inte hur det känns på börsgolvet idag. Det vi vet är att ekonomin går i cykler och att börsen ofta hänger samman med konjunkturen. Enligt de flesta bedömare är vi i ett sent skede i högkonjunkturen. Det finns inget som säger att en högkonjunktur måste ta slut efter X antal år, men rent historiskt har konjunkturcyklerna varat mellan tre och åtta år i Sverige.

Vi vet också att börsen dyker innan konjunkturen gör det. Är det där vi är nu? Kanske. Kanske inte. Här måste vi bedöma var vi är någonstans i konjunkturen. Enligt den prognos som KI gjorde i oktober kommer konjunkturen att toppa i år och mattas av under 2019. Därefter befinner vi oss med andra ord i konjunkturens avmattningsfas. Som brasklapp lade man in att det kan gå snabbare utför om förhållandena i världsekonomin försämras. KI nämnde handelshinder och handelskrig, Italiens offentliga finanser och brexit.

Negativ yieldkurva?

I USA talas det mycket om yieldkurvan som en indikation på förestående lågkonjunktur. Yieldkurvan visar på spreaden mellan de 10-åriga (långa) och de 2-åriga (korta) statsobligationerna. Rent historiskt har det blivit recession inom 20 månader efter att yieldkurvan blivit negativ. Nu är yieldkurvan farligt nära att bli negativ (se grafen nedan). Lågkonjunkturen kommer alltså efter det att yieldkurvan blivit negativ. Innan lågkonjunkturen kommer går börsen ned. Trots att vi känner till detta fungerar yieldkurvan ganska dåligt för att tajma börsnedgången. Kortikt konstaterade att efter det att den sist inverterade i december 2005 dippade börsen lite under 2006 men fortsatte sedan uppåt till sommaren 2007.

Yieldkurvan är inte negativ än

De senaste veckornas turbulens på världens börser kan vara början på den börsnedgång som föregår lågkonjunkturen. Yieldkurvan är dock inte negativ än och när den väl blir det vet vi inte hur länge det dröjer innan lågkonjunkturen kommer. Om dynamiken som föregick finanskrisen upprepar sig kan börsen lika gärna fortsätta uppåt ett år till eller så.

Allt handlar inte om konjunkturen

En björnmarknad kan givetvis inträffa även om det inte blir lågkonjunktur. Det enda som krävs för att det ska bli en björnmarknad är att tillräckligt många investerare säljer av tillräckligt mycket av sina innehav under en tillräckligt lång tid. I januari 2016 gick vi till exempel in i björnmarknad efter att börsen surat sedan maj 2015. I själva verket höll vi på att lägga konsekvenserna från finanskrisen bakom oss. Konjunkturläget stärktes. Björnmarknaden blev också mycket kortvarig och var över på några månader.

Vi har länge haft höga värderingar och amerikanska Fed har höjt räntorna sedan i december 2015. Det kan bidra. Trumps handelskrig med Kina tar två steg bakåt och ett framåt, eller tvärtom, beroende på hur man ser det. Det kan också ställa till det.

Om oron på marknaden pågår tillräckligt länge hamnar vi till slut i en björnmarknad, oavsett hur konjunkturläget ser ut.

Sammanfattning

Vi är inte inne i en björnmarknad. Det är surt på börserna men det krävs fall på ytterligare cirka 7 procent för att det ska kallas björnmarknad. Än så länge får vi kalla det för korrektion. Vi är inne i en sen fas i konjunkturcykeln, men det behöver inte innebära att det är nu börsen ger upp. Samma sak med yieldkurvan: den är inte negativ än. Även om den skulle gå ner på minus och indikera förestående avkylning av ekonomin är den ett ganska trubbigt instrument för tajming – det kan ta ett tag innan börsen reagerar. Men inget hindrar börsen från att gå in i björnmarknad av andra skäl, även om konjunkturen ofta styr.

Visst vore det modigt nu att försöka förutspå hur det blir, men det är nog inte så klokt. Svaret på frågan om vi är på väg in i en björnmarknad är därför tråkigt nog att det måste varje investerare själv bedöma. Den som vill vara helt säker håller sig utanför börsen. Den risk man då tar är att stå vid sidan om börsen skulle ta ett skutt uppåt igen.

Det alla bör göra, oavsett syn på marknaden just nu, är att se över sina innehav, bedöma om portföljen har en lämplig risknivå och balansera om utifall den inte har det.

Bloggen Kronorna - logo

Lämna en kommentar