Kaffepriset trendar uppåt – klimatförändringar och pandemi

Kategorier Kronorna

Vem bryr sig om kaffe förutom som en härlig dryck? Traders – och även en och annan investerare som diversifierar portföljen med råvaror.

Sedan Q4 2020 har kaffepriset stigit rejält och ligger i en stigande trend.

Efterfrågan på kaffe bland konsumenter och återförsäljare förblir hög. Särskilt bland restaurang- och caféägare nu när många samhällen börjat öppna upp igen efter pandemins många nedstängningar (om än med vissa markanta bakslag).

Men det är inte det som drivit på de stigande kaffepriserna. Det senaste året har priserna på arabicabönan stigit med 90%, vilket är den största prishöjningen på 7 år. Vanligtvis ligger priset på kaffebönan mellan 1,20 och 1,40 USD per pund, men i december 2021 låg priset på 2,50 USD per pund. Det motsvarar ett kilopris på 5,50 USD.

Priset på kaffe - graf
Diagrammet visar förändringen av priserna på arabicabönor per pund under 20 års tid. Bildkälla: kaffekapslar.se och macrotrends.com

Varför stiger kaffepriset?

Den största anledningen till att priserna har höjts beror på diverse naturkatastrofer och extremväder som drabbat områden i Brasilien och Nicaragua. Dessa är två av de länder som producerar en stor del av allt kaffe som importeras.

Brasilien drabbades i fjol av torka och frost, i synnerhet delstaten Minas Gerais som står för 70% av landets produktion av arabicabönor. I början av 2020 blev stora delar av Nicaragua översvämmade på grund av svåra orkaner som förstörde mellan 10–15 procent av fjolårets kaffeskörd.

Förutom extremväder så har coronapandemin också varit en bidragande faktor till prishöjningen. Det handlar bland annat om ökade transportkostnader från Vietnam och Colombia, två av de mest kaffeproducerande länderna i världen.

Pandemin har också gjort att det blivit svårare att hitta containrar att skeppa kaffebönorna i. Som grädde på moset har regeringsprotester i Colombia haft ytterligare negativ effekt på produktionen.

Kaffeprisernas framtid – från export till butik

Än så länge har vi inte sett några markanta prisökningar i butik. Experterna menar att årets dåliga skörd även kommer att påverka läget nästa år. 2022 års skörd ser ut att bli skral. Men det kan ta upp till nio månader innan priserna i butikerna verkligen påverkas.

Snacket just nu går kring om det kanske är som så att kaffepriserna kommer att fortsätta öka. I så fall mycket på grund av klimatförändringarna. Dessa vållar stora problem för kaffeplantagerna just nu. Andra menar att priserna kommer att ligga strax under 2 dollar, med en viss prissvängning, tills det kommer nya produktionssiffror.

Företag som Nestlé (som står bakom Nespresso och Nescafé) och Starbucks har köpt på sig kaffe redan innan ökningen. För Nestlé går aktierna fortfarande i en upptakt på börsen sedan i början av året. Men till slut kommer dessa kaffejättar också med stor sannolikhet behöva höja sina priser, med tanke på minskningen i produktionen och dyrare transporter.

Mer läsning

Vill du läsa mer om priset på kaffe? Läs mer om kaffepriser på Kaffekapslar.se

Lämna en kommentar