Minskad e-handel under Black Week 2023

Kategorier Kronorna

Omsättningen inom e-handeln under årets Black Week minskade med 2,2 procent jämfört med föregående år. Detta enligt ett pressmeddelande från Prisjakt och Svea Bank.

Emma Lindgren, expert på digital konsumtion hos Svea Bank, påpekar att konsumenterna nu agerar mer prismedvetet och eftertänksamt. Detta har tydligt avspeglats i årets siffror.

Dock ska det noteras att handeln under själva Black Friday (alltså fredagen) faktiskt ökade med 2,4 procent.

Något mindre prissänkningar än föregående år

Enligt Prisjakt var prissänkningarna under Black Week 2023 i genomsnitt något mindre än förra året. Medan snittrabatten låg på 22 procent förra året, minskade den till 20,4 procent i år.

Detta kan indikera en viss återhållsamhet från företagens sida när det gäller att erbjuda stora prissänkningar under Black Week.

På den positiva sidan var att mängden produkter som lagts ut på rea ökade i år. 55% av produkterna hade lägre pris på Black Friday i år jämfört med 43% 2022.

Lustigt nog var det en större prisnedgång på den totala marknaden i år jämfört med förra året. 5,85% vs 4,44%. Detta dock från en generellt högre prisnivå som råder i år på grund av inflationen.

Konsumenternas förväntningar var höga

En undersökning utförd av Kantar på uppdrag av Prisjakt visade att konsumenternas förväntningar på årets Black Week var höga.

I genomsnitt förväntade sig konsumenterna en rabatt på 37 procent, vilket alltså är nästan 17 procentenheter mer än de faktiska rabatterna.

Vad betyder detta?

Man ska nog inte dra alltför höga växlar på denna typ av siffror. Prisjakt och Svea har förvisso god insikt i priser respektive omsättning i handeln. Men om snittrabatten var 22% eller 20,4% lär inte spela så stor roll varken för konsumenter eller e-handlare. Frågan är om skillnaden ens är statistiskt signifikant.

Att konsumenterna hade hoppats på en högre rabatt kanske inte heller är så förvånande givet hur pass trist det ekonomiska humöret är i Sverige just nu. Men sura inte – spar pengarna istället för att köpa den där LED-Tv:n som bara drar en massa dyr ström!

Från e-handlarnas perspektiv lär det inte heller vara den där minskningen på 2,2 procent i omsättning under Black Week som blir den sista spiken i kistan, i varje fall inte för flertalet. Det finns säkert dystra undantag och branschen förblir som bekant alltjämt pressad.

Källor

Lämna en kommentar