Varför är valutahandel så populärt bland traders?

Kategorier Kronorna

Har du märkt att traders väldigt gärna pratar om valutahandel?

I sin enklaste form innebär valutahandel att en valuta handlas mot en annan. Till skillnad från exempelvis aktier finns det inte en obegränsad uppsida. För investerare känns idén att satsa på en sådan tillgång avlägsen. Men inom trading finns det goda skäl att använda just valutor istället för andra värdepapper.

Enligt Skilling Forex Trading har marknaden en daglig handelsvolym på cirka 5 biljoner USD. Det gör den till den största finansmarknaden i världen och en av de mest populära handelsformerna.

Bloggen Kronorna listar några av de element som gör valutahandel till en av de bästa marknaderna för traders.

Marknadens likviditet

Som en av de största finansmarknaderna bjuder valutahandel på en mycket god likviditet.

Om du handlar med aktier, speciellt i småbolag, kan det hända att det vid vissa tillfällen är mycket svårt att få igenom en köp- eller säljtransaktion. Eller så är spreaden mellan köpkurs och säljkurs förbjudande hög på grund av brist på likviditet.

Sådana problem existerar i princip inte på valutamarknaderna. Möjligen undantaget för vissa mindre valutor om de drabbas av en plötslig kris. Men det är ovanligt.

(Nästan) alltid öppet

Valutamarknaden är tillgänglig online 24 timmar om dygnet, fem dagar i veckan. Denna tillgänglighet tilltalar många traders som inte gillar tanken att de måste pausa en lyckad strategi bara för att klockan är 17:25.

Denna tillgänglighet lockar många valutainvesterare och valutamäklare. Det i sin tur leder till en stor mängd köp och försäljningar varje dag. Valutamarknaden är mäktig.

Ingen central börs

Till skillnad från andra finansmarknader, såsom aktier och råvaror, finns det ingen central börs för valutor. All handel sker via ett globalt nätverk. Denna enkla åtkomst innebär att enskilda investerare omedelbart kan vara med och dra nytta av marknadsrörelser. Viktiga politiska eller ekonomiska faktorer återspeglas i valutarörelserna, något som du som trader kan dra nytta av.

Passar en blankningsstrategi

Rörelserna på valutamarknaden kan vara snabba. Marknaden är ibland volatil. Det ger fina möjligheter för traders som mår bra när det drar iväg åt ett håll ganska snabbt.

Samtidigt sätts kursen i valutor alltid i förhållande till en annan valuta. Detta kallas för valutapar, till exempel USD SEK eller USD EUR.

Handel med valutapar innebär en speciell dynamik jämfört med handel i exempelvis aktier. USD kan till exempel inte stiga i pris i förhållande till svenska kronan på det sätt som en aktie kan. Kursrörelsen kan snarast beskrivas som pendlande inom ett visst normalintervall. För USD SEK brukar det vara någonstans mellan 7 och 10 kronor per dollar.

Denna kursdynamik är särskilt gynnsam för traders. Först går det upp sedan går det ner och så går det upp igen. Det skapar möjlighet att tjäna pengar i både uppgång (gå lång) och nedgång (blanka / gå kort).

Vid trading i aktier är det svårt att lägga upp en blankningsstrategi eftersom svängningarna nedåt ofta blir för snabba för att man ska hinna reagera. Med valutahandel är det ofta ingen större skillnad i styrka mellan uppgång och nedgång vilket gör det lättare att tillämpa en blankningsstrategi.

Dollarkurs
Valutor handlas i valutapar. På bilden ser vi USD/SEK. Källa: TradingView

Handel med hävstång

Valutahandel online lämpar sig bra för hävstångstrading. Hävstång tillåter dig att öppna en stor position i ett valutapar utan att binda ett särskilt stort kapital i din trade.

Att handla valuta på detta sätt innebär en effektiv allokering av dina pengar. Handel med hävstång innebär att du får många gånger större avkastning än vad du skulle ha haft ifall du tradade utan hävstång. Självklart gäller samma sak åt andra hållet och därför behövs en sund riskhantering så att du inte riskerar hela ditt kapital i några få trades.

Till saken hör att hävstång – rätt använd – kan ge dig en lägre risk. Du satsar ett mindre kapital för att uppnå samma effekt. Givet att du använder dig av en väl genomtänkt strategi, stoploss och limit har du möjlighet att uppnå samma effekt med ett litet kapital och hävstång som du skulle ha gjort genom att satsa mer pengar men utan hävstång.

Särskilt bra för teknisk analys

Valutahandel är också utmärkt för dig som vill trada med hjälp av teknisk analys. Denna typ av analys bygger på att marknadens aktörer tenderar att följa vissa mönster.

Traders tittar i kursdiagrammen och drar slutsatser. Stöd, motstånd, medelvärden och trendlinjer – det är sådant många letar efter och just därför fungerar det. Teknisk analys blir lite som en självuppfyllande profetia, men givetvis utan några garantier. Det handlar snarare om sannolikheter. Och här är valutahandel särskilt gynnsam eftersom det är en marknad där många tittar på ungefär samma parametrar.

Ska man trada med valutor?

Om du är intresserad av trading är valutahandel sannolikt ett av de bästa valen. Det finns ett begränsat utbud av valutor varav några är stora och kända valutapar. Marknaden är mycket likvid och lämpar sig för handel i både uppgång och nedgång. Dessutom är den öppen dygnet runt.

Innan du börjar tycker bloggen Kronorna dock att du bör fundera på om trading är din grej. Till skillnad från investeringar förlorar de flesta tyvärr pengar på trading. Det beror på att många sätter igång utan att ha en väldefinierad strategi – och framförallt – en sund riskhantering.

Vårt tips är att du börjar trada med ett gratis demokonto tills du utvecklat en strategi och känner dig varm i kläderna. Kan du gradvis generera en vinst över några månaders tid, ja då kanske det är dags att börja lite försiktigt att handla på riktigt.

Lämna en kommentar