Spara till barnbarn – Så fungerar det

Funderar du på att spara till barnbarn? Det är inte bara en ädel tanke. Genom att påbörja ett långsiktigt sparande tidigt för barnbarnen finns en stor chans att pengarna hinner växa till sig och bli en ganska stor summa med tiden.

StockBlogs sammanfattar några av våra bästa tips för hur du kan tänka om du vill spara pengar till dina barnbarn.

1. Bestäm vem som ska ha kontrollen över sparkapitalet

I vems namn ska du spara? Det är en viktig första fråga som du behöver ställa dig. Så här kan du tänka:

A. Spara i ditt eget namn

Du bestämmer själv över sparandet och när dina barnbarn ska få tillgång till det.

Tänk bara på att se till så att dina barnbarn verkligen får pengarna ifall du skulle gå bort innan du hinner överlämna gåvan. Det kan du göra på två sätt:

  • Testamente: Genom att testamentera sparandet ser du till att dina barnbarn får de pengar du sparat åt dem så att de inte tillfaller någon av arvingarna.
  • Kapitalförsäkring: Genom att spara i en kapitalförsäkring har du möjlighet att ange en eller flera förmånstagare, vilket då alltså blir ditt eller dina barnbarn. Du kan även ange när pengarna ska kunna betalas ut och om de ska betalas ut som engångsbelopp eller gradvis.

B. Spara i barnets namn

Det går bra att spara i barnets namn direkt också, men då behöver barnet ha ett konto hos en bank eller internetbank. Som mor- eller farförälder kan du inte själv öppna konto i barnets namn utan får då gå via föräldrarna.

Sparar du pengarna i barnets namn räknas det som en fullbordad gåva. Dessutom kan barnet då själv bestämma hur det ska använda pengarna den dag det fyller 18 år. Kanske är det vad du vill, kanske inte.

Tänk också på att föräldrarna har laglig rätt att använda barnets pengar så länge som de kommer barnet tillgodo.

Fundera på om det verkligen är vad du vill när du börjar spara till dina barnbarn. Ofta är själva syftet att bygga upp ett långsiktigt sparande så att barnbarnet ska ha ett visst kapital som trygghet en vacker dag.

2. Välj sätt att investera ditt barnbarns pengar

Nästa steg är att välja ett sätt att spara pengarna till ditt eller dina barnbarn. I de flesta fall handlar det om en ganska lång sparhorisont. Det är inte ovanligt att påbörja sparandet när barnet föds och sedan låta det växa fram tills barnet åtminstone är 18 år, eller kanske ännu äldre.

När du spar till barnbarn gäller egentligen samma princip som för annat sparande – är sparhorisonten minst fem år brukar rådet vara att köpa aktier eller fonder.

Historiskt sett har aktier och aktiefonder en mycket bättre chans att växa på sikt. Det är till exempel inte alls omöjligt att 500 kronor som du sätter undan åt dina barnbarn varje månad växer till 200 000 – 250 000 kronor på 18 år. Detta tack vare ränta på ränta-effekten.

Många väljer att placera pengarna i en eller ett par indexfonder. Det ger en avkastning som reflekterar börsen samtidigt som den inte kostar så mycket genom avgifter.

Sparkonto bör du endast välja för att spara pengar ifall det är en mycket kort sparhorisont. Detta eftersom inflationen nästan garanterat äter upp räntan och du får ingen avkastning på kapitalet.

3. Placera pengarna för dina barnbarn på rätt typ konto

Slutligen behöver du välja vilken kontoform du ska investera dina barnbarns pengar på.

Givet att du köper fonder eller aktier finns två intressanta alternativ:

  1. Investeringssparkonto (ISK)
  2. Kapitalförsäkring.

Väljer du att själv förvalta pengarna i eget namn kan en kapitalförsäkring vara bästa valet i och med att det ger dig möjlighet att ange ditt eller dina barnbarn som förmånstagare.

Skriver du testamente går det bra att ha dem på ett investeringssparkonto istället.

Skattemässigt spelar det egentligen ingen roll om pengarna ligger på ett ISK eller i en kapitalförsäkring. I bägge fallen beskattas de med ett litet schablonbelopp.

Däremot behöver du tänka på att om kontot står i ditt namn så är det du som betalar skatten till dess att barnet får pengarna en vacker dag. Sparar du i barnets namn så är det barnet som står för skatt och därmed också eventuell deklaration.

Källor

https://www.konsumenternas.se/konsumentstod/guider–checklistor/guider—sparande–pension/spara-till-barn/

Friskrivning: Allt vad som står i denna artikel är våra egna tankar och ska inte ses som investeringsråd. Du måste själv göra en riskbedömning innan du börjar investera pengar.