Aktiewiki - StockBlogs.se

Kategori: Aktiewiki

Stor lista: inlösenkurser preferensaktier

Preferensaktier (även kallat preffar) är en speciell typ av aktie som oftast ger en hög direktavkastning. Det är vanligt att utdelningen från preferensaktierna betalas ut kvartalsvis. De som äger preferensaktier har… Inlägget “Stor lista: inlösenkurser preferensaktier” dök först upp på Aktiewiki.

Vad är en kreditupplysning?

En kreditupplysning är en kontroll som genomförs när man ansöker om ett lån (eller handlar på faktura). Banker och långivare är enligt lag tvungna att ta en kreditupplysning när de… Inlägget “Vad är en kreditupplysning?” dök först upp på Aktiewiki.

Vad är kontantmetoden?

Kontantmetoden innebär att bokföring av intäkter och utgifter endast sker när överföringen av pengarna har skett. Det är en relativt enkel bokföringsmetod, och en av två som går att använda.… Inlägget “Vad är kontantmetoden?” dök först upp på Aktiewiki.

Vad är säkerhetskrav?

Säkerhetskrav är den summa pengar som du behöver ha som säkerhet vid handel med vissa finansiella produkter och värdepapper. Det anges vanligtvis som en procentandel av affärens totala värde, och… Inlägget “Vad är säkerhetskrav?” dök först upp på Aktiewiki.

Vad är en stop loss?

En stop loss är ett verktyg som används för att begränsa förlusten vid handel med aktier och andra värdepapper. Stop loss kan vara extra användbart vid hög volatilitet på marknaden… Inlägget “Vad är en stop loss?” dök först upp på Läs mer

Vad är Gordons formel?

Gordons formel är metod för att beräkna det motiverade priset (verkliga värdet) på en aktie. Den publicerades 1956 av ekonomen Myron J. Gordon och är en välkänd och mycket beprövad… Inlägget “Vad är Gordons formel?” dök först upp på Aktiewiki.

Vad innebär otillbörlig marknadspåverkan?

Otillbörlig marknadspåverkan innebär att någon eller några har påverkat kursen för en aktie (eller annat värdepapper) på ett olagligt sätt. Det är helt enkelt inte lagligt att sprida felaktig och… Inlägget “Vad innebär otillbörlig marknadspåverkan?” dök först upp på Aktiewiki.

Vad betyder devalvering?

Devalvering innebär att man skriver ner värdet på landets valuta i relation till andra valutor. Detta görs genom att växelkursen sänks, och en förutsättning för att det ska kunna genomföras… Inlägget “Vad betyder devalvering?” dök först upp på Aktiewiki.

Vad är handpenning?

En handpenning är en liten del av det totala priset som köparen betalar som en säkerhet innan köpet går igenom helt och hållet. Den visar kort sagt att köparen är… Inlägget “Vad är handpenning?” dök först upp på Aktiewiki.

Vad är en juridisk person?

En juridisk person är ett företag, en organisation, eller en verksamhet – och alltså inte en individ (fysisk person). Juridiska personer har samma juridiska rättigheter och skyldigheter som fysiska personer.… Inlägget “Vad är en juridisk person?” dök först upp på Läs mer