Hur mycket av lönen blev kvar i Maj?

Ingen av oss jobbar men eftersom jag tog ut komp stora delar av april så fick jag hyfsat med pengar även om jag inte tog någon föräldrapeng från FK. Även frun sparar på dagarna så hon tog bara 8 stycken Läs mer