Investacus Saverajus - StockBlogs.se

Kategori: Investacus Saverajus

Bloggar att titta in!

Även om jag skriver väldigt mycket här kan jag inte innefatta allt på den begränsade tid jag har till att skriva på bloggen. Därför tänkte jag rekommendera några bloggar att följa (så klart efter att du har läst klart på Läs mer

Nyckeltal – Utdelning

Ett av de mest kända nyckeltalen är utdelningen och den som det kanske pratas mest om i amatör och professionella sammanhang efter P/E talet. Vissa kanske tycker att det är ett förenklat nyckeltal att ta några investeringsbeslut på, men de Läs mer

Nyckeltal – Flexibilitet

För att ett bolag ska kunna parera och överleva stora förändringar, även ger flexibiliteten en fingervisning om hur väl bolaget kommer att kunna ta tillvara på möjligheter. Att ha mycket av sina kostnader fasta eller att tillgångssidan är tung på Läs mer

Nyckeltal – Tillväxt

Tillväxt är en oftast det som marknaden bryr sig mest och det nyckeltal som har störst påverkan på en akties utveckling, det enda som har större påverkan är den förväntade tillväxten vilket är sprunget hur den faktiska tillväxten. Tillväxt visar Läs mer

Nyckeltal – Lönsamhet

Viktiga nyckeltal för ett bolag är deras lönsamhet, den visar hur effektiva bolagen är på att använda sina resurser historiskt och emot sina konkurrenter. En stor skillnad i lönsamhets nyckeltal kan ge indikation på hur balansräkningen är finansierad, vallgravar, skalbarhet, Läs mer