Långsiktig Investering - StockBlogs.se

Kategori: Långsiktig Investering

Resan är halva nöjet så slappna av och försök att njuta av utsikten

I Kalifornien där jag och familjen befinner oss är vägar en påtaglig del av landskapet. Vägar som stundtals ger begreppet frihet på hjul sin sanna mening. Det milsvida öppna landskapen som vägarna skär igenom i Kalifornien inrymmer allt från vinodlingar, till gula slätter likt de som Buffalo Bill och Billy The Kid red bort på Läs mer

Vi behöver misslyckas för att lyckas

Att investera i aktier är som jag ofta tjatar om förenat med risk. Ska man vara på aktiemarknaden ska det vara med pengar man inte behöver på flera år. Väl på börsen gäller det att göra sin hemläxa och sprida riskerna. Men även om man gjort allt man kan så kommer man gå på nitar Läs mer

Äger du enskilda bolag eller en samling?

Den som följt bloggen ett tag vet att jag förespråkar en diversifierad portfölj då jag anser att det inte går att eliminera den risk som det innebär att investera i en aktie. När vi investerar spelar ofta tur en betydligt större roll än vad vi själva vill medge eller är medvetna om. Det finns helt enkelt för Läs mer

Värdet av utdelning

Ett bolags värde bestäms av summan av de framtida kassaflöden det kommer att genererar och distribuera till sina ägare. Ett bolag kan skapa aktieägarvärde direkt och indirekt genom att återinvestera vinsten i verksamheten, återköpa aktier eller dela ut pengar. I en perfekt värld skulle hela vinsten investeras i verksamheten till hög lönsamhet, men många bolag Läs mer

Det är först i efterhand vi vet om vallgraven var tillräcklig för att hålla fienden på avstånd

Jag påbörjade i ett tidigare inlägg resonemang kring vikten av vallgravar och kontentan av inlägget var att konkurrensfördelar är att föredra, men att de inte alltid är lika viktiga. Ett bolag som verkar inom en bransch med begränsad konkurrens (läs lägre lönsamhet) kan bli en lika bra eller bättre investering som ett bolag med hög Läs mer

Hur viktiga är vallgravar för oss som investerar?

I investeringssammanhang talas det ofta om vikten av varaktiga konkurrensfördelar eller så kallade vallgravar. Konceptet gjordes populärt av Warren Buffett som en central del i hans investeringsstrategi: ”The most important thing to me is figuring out how big a moat there is around the business. What I love, of course, is a big castle and a Läs mer

Du har sannolikt haft mer tur än du vill medge

När jag letar investeringskandidater spenderar jag en stor del av min analystid på att bedöma bolagskvalitet, lönsamhetshistorik och förutsättningar för tillväxt. Jag undviker dock komplicerade nuvärdesberäkningar för att fastställa nuvärdet av framtida kassaflöden. Enligt min mening är det är svårt att sia om utvecklingen för ett bolag på något års sikt och nära på omöjligt Läs mer

All lönsamhet (ROE) är inte likvärdig

För att som investerare minska risken att förlora pengar gäller det att betala så lite som möjligt för framtida vinster. Att ställa vinsten i relation till aktiepriset säger dock inget om lönsamheten – vilken avkastning du kan förvänta dig per investerad krona. Ett bra mått på hur duktigt ett bolag är på att skapa avkastning Läs mer

Analys av en “fånig” IT-specialist från Finland

Dagens analysobjekt med det lite fåniga (ursäkta den dåliga ordvitsen) bolagsnamnet Siili Solutions grundades 2005 och är ett av Finlands mest innovativa och snabbväxande IT-bolag inom agil mjukvaruutveckling, dataanalys och integration. Känslan jag får när jag läser på om bolaget är att Siilli Solutions i likhet med det norska Data Respons är väl positionerade att Läs mer

Fortsätter mitt sökande efter nordiska portföljkandidater – analys av en finsk markandsledare

Jag har tidigare påstått att man med EV/EBIT som grund i kombination med F-score och en handfull andra nyckeltal har ett relativt enkelt, men effektivt recept för att identifiera portföljkanditater. Jag tänkte i detta inlägg tillämpa receptet med hjälp av den mycket nyttiga tjänsten Börsdata. Först en kort genomgång av ingredienserna EV/EBIT och F-score  EV/EBIT säger oss hur Läs mer