Minimalist Value - StockBlogs.se

Kategori: Minimalist Value

Oförändrad värdering av Axfood

Axfood släppte sin Axfoods fina resa med marginalförbättringar över tiden syns tydligt i diagrammet. Det är också tydligt att helårsmarginalerna i allmänhet blir ungefär en halv procentenhet bättre än de för första kvartalet. Om man beräknar motsvarande marginal för första Läs mer