Utdelningssmålänningen - StockBlogs.se

Kategori: Utdelningssmålänningen

Skatt på utdelning på Investeringssparkonto?

Schablonintäkten beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan plus en procentenhet. Statslåneräntan den 30 november 2018 var 0,51 %, alltså ska kapitalunderlaget multipliceras med 1,49 %.Schablonskattesatsen för 2019 blir alltså 30 % av 1,51 %, dvs 0,453 %.Många utdelningsinvesterares portföljer har en direktavkastning Läs mer

Skattebesked 2019

Förra året blev det 9.300 kr i restskatt, vilket berodde bl a på att en gammal skattejämkning sedan vi hade höga boräntor hängde kvar.Jag tog bort jämkningen i mars eller april och började betala skatt enligt tabell och trodde väl Läs mer

Portföljen över 1,3 MSEK!

I skrivande stund är Sedan sommaren 2018 är det tätare mellan punkterna i grafen (månadsdata).Hoppades få lite draghjälp av börsen här, men det är tyvärr mest sparande som gjort att portföljvärdet ökat, förutom senaste månaden då.Tidigare var portföljvärdet inte av så Läs mer