Utdelningssmålänningen - StockBlogs.se

Kategori: Utdelningssmålänningen

Månadsuppdatering april 2018

April blev en månad där jag tar ännu ett steg närmare friheten. Mest anmärkningsvärt är att ännu ett delmål passerats, denna gång att jag de senaste 12 månaderna i genomsnitt erhållit mer än 5.000 kr/mån i utdelning.Inkomster & SparandeDenna månad blev det en risig månadslön med bara 25.840 kr netto trots ett par dagars beredskap. Läs mer

Min frihetskvot tillåter 4 månaders leverne på utdelningar!

Varje månad skriver jag ner min frihetskvot i mitt månadsinlägg.Frihetskvoten definieras som:Erhållna utdelningar / Utgifter = FrihetskvotSåväl utdelningar som utgifter anges som genomsnitt på rullande 12 månaderFrihetskvoten kan alltså påverkas av förändringar i utdelningar och/eller utgifter.Frihetskvoten visar alltså hur väl dagens utgifter täcks av dagens utdelningar, vilket är både en styrka och en svaghet. Styrkan är att måttet är Läs mer

Månadsuppdatering mars 2018

Svag portföljutveckling denna månad igen vilket bara gör det billigare att köpa aktier försöker jag intala mig. Det går så där…även om portföljen återhämtat sig lite i slutet.Hela 2 st delmål har nåtts, 50.000 kr i ackumulerad utdelning sedan start samt allra viktigast har mer än 4.000 kr i utdelning på rullande 12 månader erhållits.Till Läs mer

50.000 kr i ackumulerad utdelning sedan start!

Utdelningssäsongen är igång på allvar och i och med AstraZenecas utdelning på 1.586 kr från 2018-03-16 har jag erhållit totalt över 50.000 kr sedan starten 2016-08-09, vilket måste uppmärksammas lite.Det tog alltså 584 dagar att nå 50.000 kr, men nästa 50.000 kr kommer att gå mycket snabbare, faktiskt runt 300 dagar och alltså halva tiden, Läs mer

Uppskattning utdelningar 2019

Årets utdelningar börjar sätta sig och det verkar som min uppskattning från december om 60.000 kr i år är korrekt. Kanske någon enstaka tusenlapp till, men inte mer.Vad tror jag om nästa år redan nu?Antagen utdelningstillväxt: 5% (blir ingen större skillnad om det är 4 eller 7%)Utdelningsökning p g a utdelningstillväxt: 5% x 60.000 kr Läs mer

Månadsuppdatering februari 2018

Februari startade med nedgångar och jag gjorde tidigt en stor överföring på 25.000 kr för att fynda lite.Frihetskvoten & ArbetsfridagenMitt egna mått Arbetsfridagen flyttar sig bakåt från 4/10 och en bra bit in i september med 23/9. Detta beror på att utgifterna minskat rejält sedan förra månaden.Frihetskvoten definieras som:Erhållna utdelningar / Utgifter = FrihetskvotUtdelningar och utgifter anges Läs mer

Pensionsplan 2025 (reviderad 2019)

Det har blivit dags för den tredje upplagan av min pensionsplan 2025 (Upplaga 2018, Upplaga 2017) och jag avser att uppdatera den en gång om året fram tills att jag kliver av arbetslivet.Inläggen är mina mest genomarbetade och därför är det roligt att de även är mina mest lästa.Alla upplagor har samma år för när jag Läs mer

Månadsuppdatering februari 2018

Februari startade med nedgångar och jag gjorde tidigt en stor överföring på 25.000 kr för att fynda lite.Frihetskvoten & ArbetsfridagenMitt egna mått Arbetsfridagen flyttar sig bakåt från 4/10 och en bra bit in i september med 23/9. Detta beror på att utgifterna minskat rejält sedan förra månaden.Frihetskvoten definieras som:Erhållna utdelningar / Utgifter = FrihetskvotUtdelningar och utgifter anges Läs mer

Pensionsplan 2025 (reviderad 2018)

Det har blivit dags för den årliga uppdateringen av den pensionsplan jag gjorde för första gången förra året (Pensionsplan 2025) och som antagligen är mitt mest ambitiösa inlägg hittills. Det är även mitt mest lästa inlägg.Nu när det “orangea kuvertet” och årets utdelningsnivåer kommit är en bra tidpunkt att göra årets uppdatering.Tanken är att analysen Läs mer