En sak som alla investerare bör göra för att förenkla sitt liv

A group of independent finance bloggers were asked  what one piece of advice they would impart to all investors. Källa: Finance blogger wisdom: simplified finances