Ålandsbanken - StockBlogs.se

Ålandsbanken

Ålandsbanken investeringsfilosofi – Värdeskapande i uppgång, kapitalbevarande i nedgång

Den synkroniserade tillväxten fortsätter globalt. Både hushållens och företagens optimism inför framtiden är på rekordnivåer. Den enorma likviditet som ligger och skvalpar omkring på de finansiella marknaderna fortsätter att driva riskviljan till allt högre nivåer där Bitcoin-racet möjligen utgör själva Läs mer