Capio - StockBlogs.se

Capio

Banksektorn starkast under rapportperioden

Majoriteten av OMXS30-bolagen har kunnat se stigande kurser efter rapporteringen över det andra kvartalet. Starkast utveckling har det varit inom banksektorn. Det visar en genomgång som Finwire har gjort. SEB är upp 10 procent, Swedbank 8 procent, Handelsbanken 7 procent Läs mer

Vinstförbud i välfärden sparar inte skattepengar

Ett vinstförbud i välfärden sparar inte några skattepengar. Oavsett utförare betalas det lika mycket skattepengar per elev eller patient enligt skolpeng eller vårdschabloner.Är ambulanshelikoptern statligt utvecklad, tillverkad och levererad eller har helikoptern tagits fram av vinstdrivande företag? Tankas den med Läs mer

Capio: Liten post in

Idag så trillade det in ett litet antal aktier i Capio. Jag är inte säker på att det är någon vidare investering egentligen, men efter att ha vägt olika alternativ mot varandra så tyckte jag att det vore klokt att Läs mer